Agenda for styremøte i NUUG 2020-12-07

Tid: mandag 07 desember 2020 kl 20:00 - 21:30

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2020-108 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

2020-109 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

2020-110 Økonomistatus (Jon Petter)

2020-111 Medlemsmøter som har vært

2020-112 Medlemsmøter som kommer

2020-113 Driftstatus

2020-114 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Thomas)

Eventuelt