Differences between revisions 7 and 8
Revision 7 as of 2020-12-05 22:28:10
Size: 2839
Comment:
Revision 8 as of 2020-12-06 13:09:55
Size: 5505
Comment: 2020-109
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 16: Line 16:
  * Malin Bruland (vara 1)
Line 34: Line 35:

Medlemmer registrert i medlemslisten:

{{{
$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
søn 6 des 2020 13:47:54 CET
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

   25 FIRMAMEDLEM
  117 56.2% Medlem under bedrift
   51 24.5% Personlig medlem
   35 16.8% Personlig medlem uten USENIX
    2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
    3 1.4% Æresmedlem

   14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
   36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
   67 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 208 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.
50 personer (21 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.9 år
}}}

Medlemmer som har betalt for 2020:
{{{
$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2020
søn 6 des 2020 13:48:11 CET
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2020-12-31
Fordeling i medlemskategorier

   25 FIRMAMEDLEM
  117 56.8% Medlem under bedrift
   49 23.8% Personlig medlem
   35 17.0% Personlig medlem uten USENIX
    2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
    3 1.5% Æresmedlem

   14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
   36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
   67 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 206 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.
50 personer (21 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 10.0 år
}}}'''Rapport om endringer i medlemslisten siden 2020-10-31'''

 * 1 innmelding (1 personlig medlem)
 * 2 endret email

Detaljer finnes i [[https://www.nuug.no/styre/bilag/index.php?knapp=Vis&file=2020-12-06-endringer-i-medlemsliste.pdf|bilagsarkivet]] (tilgang med styrepassord).

'''Endringer etter ekstraordinært årsmøte 2020-12-02'''

Utført
 * Informasjon på web er oppdatert (informasjonssiden og innmeldingsskjema)
 * USENIX-logo på forsiden er fjernet
 * Vedtektene på web er oppdatert: https://www.nuug.no/vedtekter.shtml
 * Ny informasjonsbrosjyre er laget, basert på utgaver fra 2001 og 2012
 * Informasjonstekster for automatiske mailutsendelser er oppdatert

Gjenstår
 * Oppdatere medlemslisten med de endrede kategoriene som er gyldige fra 2021-01-01
 * Oppdatere og kontrollere skriptene for fakturering og annet
 * Oppdatere prisliste i script og i sendregning
 * Fakturere for 2021; planlegges tidlig i januar


'''Forslag til vedtak:''' Det nye medlemmet tas opp når kontingenten er betalt. Tallene og endringene tas til orientering.


Agenda for styremøte i NUUG 2020-12-07

Tid: mandag 07 desember 2020 kl 20:00 - 21:30

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Peter N M Hansteen (leder)
  • Adrian Kjær Dalhaug (nestleder)
  • Martin Langsjøen
  • Johnny A. Solbu
  • Jon Petter Bjerke
 • Varamedlemmer
  • Malin Bruland (vara 1)
  • David Noble (vara 2)
 • Sekretariatet
  • Thomas Gramstad
  • Jon Petter Bjerke

Forfall:

Nye saker

2020-108 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

a) Ordinært referat: Utkast til referat: https://home.nuug.no/~thomas/nuug/2020-11-09-inn-styre-referat.txt

b) Godkjenning av internt referat fra haste-styremøte 2020-11-26. Se epost til styret (eller kopi i Bilagsarkivet).

2020-109 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Medlemmer registrert i medlemslisten:

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
søn 6 des 2020 13:47:54 CET
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  25    FIRMAMEDLEM
 117 56.2% Medlem under bedrift
  51 24.5% Personlig medlem
  35 16.8% Personlig medlem uten USENIX
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  3 1.4% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  67 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 208 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.
50 personer (21 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.9 år

Medlemmer som har betalt for 2020:

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2020
søn 6 des 2020 13:48:11 CET
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2020-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  25    FIRMAMEDLEM
 117 56.8% Medlem under bedrift
  49 23.8% Personlig medlem
  35 17.0% Personlig medlem uten USENIX
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  3 1.5% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  67 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 206 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.
50 personer (21 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 10.0 år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2020-10-31

 • 1 innmelding (1 personlig medlem)
 • 2 endret email

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Endringer etter ekstraordinært årsmøte 2020-12-02

Utført

 • Informasjon på web er oppdatert (informasjonssiden og innmeldingsskjema)
 • USENIX-logo på forsiden er fjernet
 • Vedtektene på web er oppdatert: https://www.nuug.no/vedtekter.shtml

 • Ny informasjonsbrosjyre er laget, basert på utgaver fra 2001 og 2012
 • Informasjonstekster for automatiske mailutsendelser er oppdatert

Gjenstår

 • Oppdatere medlemslisten med de endrede kategoriene som er gyldige fra 2021-01-01
 • Oppdatere og kontrollere skriptene for fakturering og annet
 • Oppdatere prisliste i script og i sendregning
 • Fakturere for 2021; planlegges tidlig i januar

Forslag til vedtak: Det nye medlemmet tas opp når kontingenten er betalt. Tallene og endringene tas til orientering.

2020-110 Økonomistatus (Jon Petter)

2020-111 Medlemsmøter som har vært

Flying rockets with Free Software. Bdale Garbe about how to construct, build and fly rockets kilometers into the atmosphere using only Free Software and Open Hardware. https://nuug.no/aktiviteter/20201110-free-software-rockets/

2020-112 Medlemsmøter som kommer

Medlemsmøte 2020-12-08: The End is Nigh, News at 11. Cory Doctorow present his latest views on the world at large for NUUG. https://www.nuug.no/aktiviteter/20201208-doctorow/

2020-113 Driftstatus

2020-114 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Thomas)

Thomas: Status felles driftsorganisasjon og oppfølging av de frivillige i MB og FGM.

Thomas: Teste oppskrift for å sette opp TLS, https og forwarding fra http til https. Testes ved å gjennomføre endringene for personvern.no og for Thomas sine underdomener. Gjelder altså: SSL-sertifikat på personvern.no. SSL-videresending på Mailman-underdomener. Tekst til bruk for dokumentasjon på wiki av hvordan sette opp SSL-sertifikat og videresending.)

Johnny: Geekbay -- Flytte over DNS og /home/ fra nerdhaven.

Adrian: Oppdatere lim-poster (glue records) til NORID, dette gjøres i oppsettet på Domeneshop (dette må gjøres når DNS-server kjører på samme domene som den refererer til, slik som ns1.nuug.no her).

Adrian: Spørsmål i driftsgruppa fra tidligere i sommer om å innføre Ansible med et felles brukersystem for alle NUUG-maskinene, med ssh-nøkler lagret et sentralt sted, slik at man rett og slett får bruker rundt omkring ettersom man trenger det ut fra ssh-nøklene, istedenfor dagens 'kaos' av individuelle tilganger for hver enkelt maskin. Men Petter var skeptisk til evt sikkerhetshull i et slikt oppsett. Adrian følger opp saken på nytt.

Adrian: Status Tilde-server (sak 2020-67 og 97), noe nytt?

Eventuelt

 • Dato for neste styremøte
  • Forslag: mandag 04 januar 2021 kl 20:00 - 21:30 på Mumble

styre/20201207-agenda (last edited 2021-01-05 18:29:49 by ThomasGramstad)