Differences between revisions 4 and 5
Revision 4 as of 2020-11-15 22:32:26
Size: 2467
Comment:
Revision 5 as of 2020-12-05 22:17:16
Size: 2701
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 27: Line 27:

a) Ordinært referat: Utkast til referat: https://home.nuug.no/~thomas/nuug/2020-11-09-inn-styre-referat.txt

b) Godkjenning av internt referat fra haste-styremøte 2020-11-26. Se epost til styret (eller kopi i Bilagsarkivet).

Agenda for styremøte i NUUG 2020-12-07

Tid: mandag 07 desember 2020 kl 20:00 - 21:30

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Peter N M Hansteen (leder)
  • Adrian Kjær Dalhaug (nestleder)
  • Martin Langsjøen
  • Johnny A. Solbu
  • Jon Petter Bjerke
 • Varamedlemmer
  • David Noble (vara 2)
 • Sekretariatet
  • Thomas Gramstad
  • Jon Petter Bjerke

Forfall:

Nye saker

2020-108 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

a) Ordinært referat: Utkast til referat: https://home.nuug.no/~thomas/nuug/2020-11-09-inn-styre-referat.txt

b) Godkjenning av internt referat fra haste-styremøte 2020-11-26. Se epost til styret (eller kopi i Bilagsarkivet).

2020-109 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

2020-110 Økonomistatus (Jon Petter)

2020-111 Medlemsmøter som har vært

Flying rockets with Free Software. Bdale Garbe about how to construct, build and fly rockets kilometers into the atmosphere using only Free Software and Open Hardware. https://nuug.no/aktiviteter/20201110-free-software-rockets/

2020-112 Medlemsmøter som kommer

Medlemsmøte 2020-12-08: The End is Nigh, News at 11. Cory Doctorow present his latest views on the world at large for NUUG.

2020-113 Driftstatus

2020-114 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Thomas)

Thomas: Teste oppskrift for å sette opp TLS, https og forwarding fra http til https. Testes ved å gjennomføre endringene for personvern.no og for Thomas sine underdomener. Gjelder altså: SSL-sertifikat på personvern.no. SSL-videresending på Mailman-underdomener. Tekst til bruk for dokumentasjon på wiki av hvordan sette opp SSL-sertifikat og videresending.)

Johnny: Geekbay -- Flytte over DNS og /home/ fra nerdhaven.

Adrian: Oppdatere lim-poster (glue records) til NORID, dette gjøres i oppsettet på Domeneshop (dette må gjøres når DNS-server kjører på samme domene som den refererer til, slik som ns1.nuug.no her).

Adrian: Spørsmål i driftsgruppa fra tidligere i sommer om å innføre Ansible med et felles brukersystem for alle NUUG-maskinene, med ssh-nøkler lagret et sentralt sted, slik at man rett og slett får bruker rundt omkring ettersom man trenger det ut fra ssh-nøklene, istedenfor dagens 'kaos' av individuelle tilganger for hver enkelt maskin. Men Petter var skeptisk til evt sikkerhetshull i et slikt oppsett. Adrian følger opp saken på nytt.

Adrian: Status Tilde-server (sak 2020-67 og 97), noe nytt?

Eventuelt

 • Dato for neste styremøte
  • Forslag: mandag 04 januar 2021 kl 20:00 - 21:30 på Mumble

styre/20201207-agenda (last edited 2021-01-05 18:29:49 by ThomasGramstad)