Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2020-11-09 20:47:18
Size: 930
Editor: solbu
Comment:
Revision 2 as of 2020-11-15 22:22:23
Size: 2081
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 34: Line 34:
Flying rockets with Free Software. Bdale Garbe about how to
construct, build and fly rockets kilometers into the atmosphere
using only Free Software and Open Hardware.
https://nuug.no/aktiviteter/20201110-free-software-rockets/
Line 35: Line 40:

Medlemsmøte 2020-12-08:
The End is Nigh, News at 11. Cory Doctorow present his latest
views on the world at large for NUUG.
Line 40: Line 49:
Geekbay: Flytte over DNS og /home/ fra nerdhaven (Johnny)

Oppdatere lim-poster (glue records) til NORID, dette gjøres i oppsettet
på Domeneshop (dette må gjøres når DNS-server kjører på samme domene som
den refererer til, slik som ns1.nuug.no her). (Adrian)


Adrian tok opp et spørsmål i driftsgruppa tidligere i sommer
om å innføre Ansible med et felles brukersystem for alle
NUUG-maskinene, med ssh-nøkler lagret et sentralt sted, slik at
man bare får brukere rundt omkring ettersom man trenger det ut
fra ssh-nøklene, istedenfor dagens 'kaos' av individuelle
tilganger for hver enkelt maskin. Men Petter var skeptisk til evt
sikkerhetshull i et slikt oppsett. Adrian følger opp saken på
nytt.

Status Tilde-server (sak 2020-67 og 97), noe nytt?

Agenda for styremøte i NUUG 2020-12-07

Tid: mandag 07 desember 2020 kl 20:00 - 21:30

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Peter N M Hansteen (leder)
  • Adrian Kjær Dalhaug (nestleder)
  • Martin Langsjøen
  • Johnny A. Solbu
  • Jon Petter Bjerke
 • Varamedlemmer
  • David Noble (vara 2)
 • Sekretariatet
  • Thomas Gramstad
  • Jon Petter Bjerke

Forfall:

Nye saker

2020-108 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

2020-109 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

2020-110 Økonomistatus (Jon Petter)

2020-111 Medlemsmøter som har vært

Flying rockets with Free Software. Bdale Garbe about how to construct, build and fly rockets kilometers into the atmosphere using only Free Software and Open Hardware. https://nuug.no/aktiviteter/20201110-free-software-rockets/

2020-112 Medlemsmøter som kommer

Medlemsmøte 2020-12-08: The End is Nigh, News at 11. Cory Doctorow present his latest views on the world at large for NUUG.

2020-113 Driftstatus

2020-114 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Thomas)

Geekbay: Flytte over DNS og /home/ fra nerdhaven (Johnny)

Oppdatere lim-poster (glue records) til NORID, dette gjøres i oppsettet på Domeneshop (dette må gjøres når DNS-server kjører på samme domene som den refererer til, slik som ns1.nuug.no her). (Adrian)

Adrian tok opp et spørsmål i driftsgruppa tidligere i sommer om å innføre Ansible med et felles brukersystem for alle NUUG-maskinene, med ssh-nøkler lagret et sentralt sted, slik at man bare får brukere rundt omkring ettersom man trenger det ut fra ssh-nøklene, istedenfor dagens 'kaos' av individuelle tilganger for hver enkelt maskin. Men Petter var skeptisk til evt sikkerhetshull i et slikt oppsett. Adrian følger opp saken på nytt.

Status Tilde-server (sak 2020-67 og 97), noe nytt?

Eventuelt

 • Dato for neste styremøte
  • Forslag: mandag 04 januar 2021 kl 20:00 - 21:30 på Mumble

styre/20201207-agenda (last edited 2021-01-05 18:29:49 by ThomasGramstad)