Agenda for styremøte i NUUG 2020-11-02

Tid: mandag 02 november 2020 kl 20:00 - 21:30

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2020-98 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

2020-99 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

2020-100 Økonomistatus (Jon Petter)

2020-101 Medlemsmøter som har vært

2020-102 Medlemsmøter som kommer

2020-103 Driftstatus

2020-104 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Thomas)

2020-105 Samarbeid med ISOC Norge (medlemsmøter) (Thomas)

Eventuelt

styre/20201102-agenda (last edited 2020-10-20 02:14:03 by ThomasGramstad)