Agenda for styremøte i NUUG 2020-10-05

Tid: mandag 05 oktober 2020 kl 20:00 - 21:30

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2020-90 Godkjenning av referat og samledokument fra forrige styremøte

a) Ordinært referat fra 2020-09-07

b) Internreferater/Samledokument om sak 2020-87 (Se tidligere epost utsendt 2020-09-29)

2020-91 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Medlemmer registrert i medlemslisten:

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
søn 4 okt 2020 20:20:23 CEST
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  25    FIRMAMEDLEM
 118 57.0% Medlem under bedrift
  48 23.2% Personlig medlem
  34 16.4% Personlig medlem uten USENIX
  2 1.0% Studenter
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  3 1.4% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  68 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 56 ekstra medlemmer

Totalt 207 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
50 personer (21 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.8 år

Medlemmer som har betalt for 2020:

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2020
søn 4 okt 2020 20:22:27 CEST
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2020-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  25    FIRMAMEDLEM
 118 57.0% Medlem under bedrift
  48 23.2% Personlig medlem
  34 16.4% Personlig medlem uten USENIX
  2 1.0% Studenter
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  3 1.4% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  68 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 56 ekstra medlemmer

Totalt 207 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
50 personer (21 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.8 år

Dette betyr at vi nå er helt ajour og har ingen medlemmer som ikke har betalt kontingenten for inneværende år.

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2020-09-06:

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak: De nye medlemmene tas opp (kontingenten er betalt eller ansees betalt). Tallene og endringene tas til orientering.

2020-92 Økonomistatus (Jon Petter)

Lav aktivitet. Ingen store eller uventede utgifter.

Saldoliste for årets 9 første måneder sammenlignet med 2019: saldoliste-2020-01--09.pdf

Forslag til vedtak: Denne redegjørelsen tas til orientering.

2020-93 Medlemsmøter som har vært

Digitalt møte 2020-09-08: Lagring av store mengder data hos Qvisten Animation https://www.nuug.no/aktiviteter/20200908-zfs-qvisten/

2020-94 Medlemsmøter som kommer

Digitalt møte 2020-10-13: 0G -- Escaping the Surveillance Blackhole with Free Mobile Computing https://nuug.no/aktiviteter/20201013-mobile-computing-with-privacy/

2020-95 Driftstatus

2020-96 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Thomas)

SSL-sertifikat på personvern.no. SSL-sertifikat på Mailman-underdomener. Tekst til bruk for dokumentasjon på wiki av hvordan sette opp SSL-sertifikat.

Flytting av home.nuug.no fra nerdhaven til geekbay, og omkobling av DNS.

2020-97 Status Tilde-server (sak 2020-67) (Adrian)

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2020-10-05-inn-styre-referat.pdf

styre/20201005-agenda (last edited 2020-11-10 17:24:27 by ThomasGramstad)