Agenda for styremøte i NUUG 2020-09-07

Tid: mandag 07 september 2020 kl 20:00 - 21:30

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2020-80 Godkjenning av referat fra forrige styremøte (Thomas)

2020-81 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Medlemmer registrert i medlemslisten:

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
søn 6 sep 2020 11:32:28 CEST
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  25    FIRMAMEDLEM
 118 57.3% Medlem under bedrift
  47 22.8% Personlig medlem
  34 16.5% Personlig medlem uten USENIX
  2 1.0% Studenter
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  3 1.5% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  33 Medlem under bedrift (3), 11 bedrifter
  71 Medlem under bedrift (4->), 5 bedrifter, 56 ekstra medlemmer

Totalt 206 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
50 personer (21 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 10.0 år

Medlemmer som har betalt for 2020:

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2020
søn 6 sep 2020 11:33:33 CEST
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2020-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  25    FIRMAMEDLEM
 118 57.6% Medlem under bedrift
  47 22.9% Personlig medlem
  33 16.1% Personlig medlem uten USENIX
  2 1.0% Studenter
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  3 1.5% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  33 Medlem under bedrift (3), 11 bedrifter
  71 Medlem under bedrift (4->), 5 bedrifter, 56 ekstra medlemmer

Totalt 205 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
50 personer (21 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.9 år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2020-08-17:

Forslag til vedtak: Tallene og endringene tas til orientering.

2020-82 Økonomistatus (Jon Petter)

Lav aktivitet. Ingen store eller uventede utgifter.

Forslag til vedtak: Redegjørelsen tas til orientering.

2020-83 Medlemsmøter som har vært (Thomas)

2020-84 Medlemsmøter som kommer (Thomas)

2020-85 Driftstatus (Peter)

2020-86 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Thomas)

Thomas blir ny kontakt mot Teknologihuset

Oppfølging sak 2020-78 PR (Thomas) OBS: Underlag til oppfølging sendt på epost til styret 2020-09-03.

SSL-sertifikat på personvern.no. SSL-sertifikat på Mailman-underdomener. Tekst til bruk for dokumentasjon på wiki av hvordan sette opp SSL-sertifikat.

Status Tilde-server (sak 2020-67)

2020-87 Orientering om organisasjon for prosjektsamarbeid (Thomas/Tom Fredrik)

Medlem Tom Fredrik vil orientere om starten på et samarbeid med en advokat om en driftsorganisasjon for samarbeid mellom FriProg-prosjekter. For NUUGs interesse i dette, se sak 2019-41 (og 2019-56). OBS: Underlag til saken sendt på epost til styret 2020-09-03.

2020-88 Oppsummering av Frikanal-dagen 1 september (Peter)

2020-89 Gjennomgang reorganiseringsarbeidsgruppe (Adrian)

(Jfr. referat på sak 2020-76.)

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2020-09-07-inn-styre-referat.pdf

styre/20200907-agenda (last edited 2020-10-12 16:14:59 by ThomasGramstad)