Differences between revisions 15 and 16
Revision 15 as of 2020-08-29 01:24:02
Size: 5361
Comment:
Revision 16 as of 2020-08-29 02:03:16
Size: 5360
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 158: Line 158:
   . Forslag: mandag 07 september 2020 kl 20:00 - 21:30 på Mumble    . Forslag: mandag 7 september 2020 kl 20:00 - 21:30 på Mumble

Agenda for styremøte i NUUG 2020-08-17

Tid: mandag 17 august 2020 kl 20:00 - 21:30

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Peter N M Hansteen (leder)
  • Adrian Kjær Dalhaug (nestleder)
  • Martin Langsjøen
  • Johnny A. Solbu
  • Jon Petter Bjerke
 • Varamedlemmer
  • Hallvard Nygård (vara 1)
  • David Noble (vara 2)
 • Sekretariatet
  • Thomas Gramstad
  • Jon Petter Bjerke

Forfall:

Nye saker

2020-68 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

2020-69 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Medlemmer registrert i medlemslisten:

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
søn 16 aug 2020 09:29:07 CEST
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  25    FIRMAMEDLEM
 118 57.3% Medlem under bedrift
  47 22.8% Personlig medlem
  34 16.5% Personlig medlem uten USENIX
  2 1.0% Studenter
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  3 1.5% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  33 Medlem under bedrift (3), 11 bedrifter
  71 Medlem under bedrift (4->), 5 bedrifter, 56 ekstra medlemmer

Totalt 206 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
50 personer (21 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.9 år

Medlemmer som har betalt for 2020:

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2020
søn 16 aug 2020 09:30:11 CEST
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2020-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  25    FIRMAMEDLEM
 118 57.6% Medlem under bedrift
  47 22.9% Personlig medlem
  33 16.1% Personlig medlem uten USENIX
  2 1.0% Studenter
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  3 1.5% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  33 Medlem under bedrift (3), 11 bedrifter
  71 Medlem under bedrift (4->), 5 bedrifter, 56 ekstra medlemmer

Totalt 205 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
50 personer (21 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.9 år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2020-06-21:

 • Ingen endringer

Forslag til vedtak: Tallene og endringene tas til orientering.

2020-70 Økonomistatus (Jon Petter)

Intet vesentlig å melde angående inntekter og utgifter.

Tilganger til nettbanken, som vedtatt 2020-06-22:

 • Hans-Petter og Martin fjernes som godkjenner og tilgangen til nettbanken fjernes
  • Slettingen er bestilt
 • Peter og Adrian gis tilgang til nettbanken
  • Endringen er gjennomført. Peter er ny admin/bestiller sammen med Jon Petter

Forslag til vedtak: Redegjørelsen tas til orientering.

2020-71 Medlemsmøter som har vært

2020-72 Medlemsmøter som kommer

2020-73 Driftstatus

2020-74 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Thomas)

2020-75 Forslag om støtte til utvikling av sympaadmin (Thomas)

Sympaadmin er et skript for kommandolinjebasert administrasjon av epostlister i Sympa, helt analogt med listadmin-skriptet for Mailman. Alle disse er FriProg, og sympaadmin ble utviklet av folk på UiO/USIT. Men de er nå spredt for alle vinder. Forslaget er å betale en utvikler noen timer for å utvikle skriptet uavhengig av uio-konteksten og lage en debian-pakke av det utviklede skriptet, slik at skriptet blir fungerende både frittstående og en del av Debian-prosjektet.

2020-76 Status forberedelse av vedtektsendringer (Thomas)

2020-77 Forslag/diskusjon om økonomisk støtte til Teknologihuset (Thomas)

Alternativ 1: NUUG utsetter utmelding fra Teknologihuset ett år og betaler medlemskap/partnerskap for 2020, samtidig som NUUG hjelper Teknologihuset med å skrive søknad om støtte til NUUG Foundation. (Utmelding behandles på nytt på NUUG årsmøte 2021.)

Alternativ 2: NUUG gjennomfører utmelding fra Teknologihuset som vedtatt på årsmøtet 2020, men NUUG hjelper Teknologihuset med å skrive søknad om støtte til NUUG Foundation.

(Begge alternativer kan endres, eller suppleres med flere alternativer, under styremøtet.)

2020-78 Orientering om mulig hjelp med PR og rekruttering fra Raven Media (Thomas)

Henrik Gimle Holm fra Raven Media vil orientere og svare på spørsmål om mulige tiltak. OBS: Han trenger video og det foreslås et eget møte på Jitsi om dette punktet. Forslag er mandag 21 september kl 20:00 på Jitsi, møterom NUUG-møte.

2020-79 Status og fremdrift for NUUG-dag på Frikanalen 1. september (Peter)

Peter orienterer om status, se også https://pad.efn.no/p/frikanal-2020-09-01 med utkast til program og intro-tekst.

Vi trenger antakelig å arrangere opptak av en kort for hver av videoene pluss en kort innledning om NUUG generelt (ved styreleder eller annen egnet person) og noe bidrag fra videogruppen for teknisk gjennomføring.

Et forslag (fra Ola Tellesbø) er å arrangere intervju med Edward Snowden -- er dette noe vi har ressurser til å gjennomføre?

Eventuelt

 • Dato for neste styremøte
  • Forslag: mandag 7 september 2020 kl 20:00 - 21:30 på Mumble

styre/20200817-agenda (last edited 2020-08-29 02:03:16 by ThomasGramstad)