Agenda for styremøte i NUUG 2020-08-17

Tid: mandag 17 august 2020 kl 20:00 - 21:30

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2020-68 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

2020-69 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

2020-70 Økonomistatus (Jon Petter)

2020-71 Medlemsmøter som har vært

2020-72 Medlemsmøter som kommer

2020-73 Driftstatus

2020-74 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Thomas)

Eventuelt

styre/20200817-agenda (last edited 2020-07-25 11:26:52 by solbu)