Differences between revisions 3 and 4
Revision 3 as of 2020-06-19 15:11:08
Size: 1007
Comment:
Revision 4 as of 2020-06-19 15:18:57
Size: 1206
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 40: Line 40:
folk.uio.no/thomas/
=== 2020-64 Status/oppfølging av tidligere vedtak ===

=== 2020-64 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Thomas) ===

=== 2020-65 Instruks for Valgkomiteen (Thomas) ===

Det finnes en del tips her og der til Valgkomiteen, på tide å samle
det i en "offisiell" instruks. Instruksforslaget er sendt på epost
til styret.

Agenda for styremøte i NUUG 2020-06-22

Tid: mandag 22 juni 2020 kl 20:00 - 21:30

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Peter N M Hansteen (leder)
  • Adrian Kjær Dalhaug (nestleder)
  • Martin Langsjøen
  • Johnny A. Solbu
  • Jon Petter Bjerke
 • Varamedlemmer
  • Hallvard Nygård (vara 1)
  • David Noble (vara 2)
 • Sekretariatet
  • Thomas Gramstad
  • Jon Petter Bjerke

Forfall:

Nye saker

2020-57 Konstituering av nytt styre

2020-58 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

2020-59 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

2020-60 Økonomistatus (Jon Petter)

2020-61 Medlemsmøter som har vært

2020-62 Medlemsmøter som kommer

2020-63 Driftstatus

2020-64 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Thomas)

2020-65 Instruks for Valgkomiteen (Thomas)

Det finnes en del tips her og der til Valgkomiteen, på tide å samle det i en "offisiell" instruks. Instruksforslaget er sendt på epost til styret.

Eventuelt

 • Dato for neste styremøte
  • Forslag: mandag 17 august 2020 kl 20:00 - 21:30 på Mumble

styre/20200622-agenda (last edited 2020-07-15 08:04:40 by ThomasGramstad)