Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2020-06-19 09:36:25
Size: 941
Editor: solbu
Comment:
Revision 2 as of 2020-06-19 13:04:22
Size: 988
Comment: Lagt til konstituering som første sak og renumrert saksnumrene
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 27: Line 27:
=== 2020-57 Godkjenning av referat fra forrige styremøte === === 2020-57 Konstituering av nytt styre ===
Line 29: Line 29:
=== 2020-58 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter) === === 2020-58 Godkjenning av referat fra forrige styremøte ===
Line 31: Line 31:
=== 2020-59 Økonomistatus (Jon Petter) === === 2020-59 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter) ===
Line 33: Line 33:
=== 2020-60 Medlemsmøter som har vært === === 2020-60 Økonomistatus (Jon Petter) ===
Line 35: Line 35:
=== 2020-61 Medlemsmøter som kommer === === 2020-61 Medlemsmøter som har vært ===
Line 37: Line 37:
=== 2020-62 Driftstatus === === 2020-62 Medlemsmøter som kommer ===
Line 39: Line 39:
=== 2020-63 Status/oppfølging av tidligere vedtak === === 2020-63 Driftstatus ===

=== 2020-64
Status/oppfølging av tidligere vedtak ===

Agenda for styremøte i NUUG 2020-06-22

Tid: mandag 22 juni 2020 kl 20:00 - 21:30

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Peter N M Hansteen (leder)
  • Adrian Kjær Dalhaug (nestleder)
  • Martin Langsjøen
  • Johnny A. Solbu
  • Jon Petter Bjerke
 • Varamedlemmer
  • Hallvard Nygård (vara 1)
  • David Noble (vara 2)
 • Sekretariatet
  • Thomas Gramstad
  • Jon Petter Bjerke

Forfall:

Nye saker

2020-57 Konstituering av nytt styre

2020-58 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

2020-59 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

2020-60 Økonomistatus (Jon Petter)

2020-61 Medlemsmøter som har vært

2020-62 Medlemsmøter som kommer

2020-63 Driftstatus

2020-64 Status/oppfølging av tidligere vedtak

Eventuelt

 • Dato for neste styremøte
  • Forslag: mandag 10 august 2020 kl 20:00 - 21:30 på Mumble

styre/20200622-agenda (last edited 2020-07-15 08:04:40 by ThomasGramstad)