Differences between revisions 1 and 17 (spanning 16 versions)
Revision 1 as of 2020-06-19 09:36:25
Size: 941
Editor: solbu
Comment:
Revision 17 as of 2020-07-15 08:04:40
Size: 5125
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 27: Line 27:
=== 2020-57 Godkjenning av referat fra forrige styremøte === === 2020-57 Konstituering av nytt styre ===
Line 29: Line 29:
=== 2020-58 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter) === === 2020-58 Godkjenning av referat fra forrige styremøte ===
Line 31: Line 31:
=== 2020-59 Økonomistatus (Jon Petter) === === 2020-59 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter) ===
Line 33: Line 33:
=== 2020-60 Medlemsmøter som har vært === Medlemmer registrert i medlemslisten:
Line 35: Line 35:
=== 2020-61 Medlemsmøter som kommer === {{{
$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
søn 21 jun 2020 12:10:33 CEST
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier
Line 37: Line 41:
=== 2020-62 Driftstatus ===    25 FIRMAMEDLEM
  118 57.3% Medlem under bedrift
   47 22.8% Personlig medlem
   34 16.5% Personlig medlem uten USENIX
    2 1.0% Studenter
    2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
    3 1.5% Æresmedlem
Line 39: Line 49:
=== 2020-63 Status/oppfølging av tidligere vedtak ===    14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
   33 Medlem under bedrift (3), 11 bedrifter
   71 Medlem under bedrift (4->), 5 bedrifter, 56 ekstra medlemmer

Totalt 206 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
50 personer (21 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.7 år
}}}

Medlemmer som har betalt for 2020:
{{{
$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2020
søn 21 jun 2020 12:12:38 CEST
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2020-12-31
Fordeling i medlemskategorier

   25 FIRMAMEDLEM
  118 57.8% Medlem under bedrift
   46 22.5% Personlig medlem
   33 16.2% Personlig medlem uten USENIX
    2 1.0% Studenter
    2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
    3 1.5% Æresmedlem

   14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
   33 Medlem under bedrift (3), 11 bedrifter
   71 Medlem under bedrift (4->), 5 bedrifter, 56 ekstra medlemmer

Totalt 204 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
50 personer (21 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.7 år

}}}

'''Rapport om endringer i medlemslisten siden 2020-04-25:'''

 * 1 innmelding (1 medlem under bedrift)
 * 2 utmelding (2 medlem under bedrift)

Detaljer finnes i [[https://www.nuug.no/styre/bilag/index.php?knapp=Vis&file=2020-06-21-endringer-i-medlemsliste.pdf|bilagsarkivet]] (tilgang med styrepassord).


'''Forslag til vedtak:''' Det nye medlemmet tas opp (kontingenten er betalt). Tallene og endringene tas til orientering.

=== 2020-60 Økonomistatus (Jon Petter) ===

'''Tilganger og rutiner for banken'''

Følgende har nå tilgang til nettbanken og kan være blant de to som kreves for å godkjenne utbetalinger:
Jon Petter, Martin, Hans-Petter.

Forslag til endring:
 * Hans-Petter og Martin fjernes som godkjenner og tilgangen til nettbanken fjernes
 * Peter og Adrian gis tilgang til nettbanken

Forslag til rutine:
 * Jon Petter attesterer som kasserer og 1. godkjenner
 * Peter attesterer og 2. godkjenner
 * Adrian som reserve

Fram til endringene er gjennomført i nettbanken så fortsetter Martin å godkjenne løpende utbetalinger. Han
attesterer i RT de utbetalingene som er foretatt før årsmøtet. Nye utbetalinger attesteres av Peter.

Merknad: En enkeltperson kan aldri alene iverksette overføringer i nettbanken, alt må godkjennes av en annen person.

'''Regnskapsstatus'''

Regnskapet er komplett ført til og med 2020-05-31. Saldoliste vedlagt. [[attachment:saldoliste-2020-01--05.pdf]]


=== 2020-61 Medlemsmøter som har vært ===

=== 2020-62 Medlemsmøter som kommer ===

=== 2020-63 Driftstatus ===

=== 2020-64 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Thomas) ===

=== 2020-65 Instruks for Valgkomiteen (Thomas) ===

Det finnes en del tips her og der til Valgkomiteen, på tide å samle
det i en "offisiell" instruks. Instruksforslaget er sendt på epost
til styret.

=== 2020-66 Forberedelse av forslag om vedtektsendringer fra styret til neste årsmøte (Thomas) ===

Noen punkter å vurdere fra kassereren, for å forenkle arbeidet med medlemsregister, fakturering, budsjett og regnskap:
 * Skal Usenix fortsatt være inkludert i kontingenten, eller faktureres separat (krever evt endret avtale med Usenix)?
 * Forenkle medlemskapsstrukturen og fjerne bindingen mellom personer og bedrifter
 * Fakturere kontingent for inneværende år i januar istedenfor i oktober året før. Dette er på linje med de fleste foreninger, men gjør det problematisk med Usenix.

=== 2020-67 Tilde-server (Adrian) ===
Line 44: Line 147:
   . Forslag: mandag 10 august 2020 kl 20:00 - 21:30 på Mumble    . Forslag: mandag 17 august 2020 kl 20:00 - 21:30 på Mumble
 * Diskutere oppstart av arbeidsgruppen som skal se på fremtiden til foreningen.

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2020-06-22-inn-styre-referat.pdf

Agenda for styremøte i NUUG 2020-06-22

Tid: mandag 22 juni 2020 kl 20:00 - 21:30

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Peter N M Hansteen (leder)
  • Adrian Kjær Dalhaug (nestleder)
  • Martin Langsjøen
  • Johnny A. Solbu
  • Jon Petter Bjerke
 • Varamedlemmer
  • Hallvard Nygård (vara 1)
  • David Noble (vara 2)
 • Sekretariatet
  • Thomas Gramstad
  • Jon Petter Bjerke

Forfall:

Nye saker

2020-57 Konstituering av nytt styre

2020-58 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

2020-59 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Medlemmer registrert i medlemslisten:

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
søn 21 jun 2020 12:10:33 CEST
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  25    FIRMAMEDLEM
 118 57.3% Medlem under bedrift
  47 22.8% Personlig medlem
  34 16.5% Personlig medlem uten USENIX
  2 1.0% Studenter
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  3 1.5% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  33 Medlem under bedrift (3), 11 bedrifter
  71 Medlem under bedrift (4->), 5 bedrifter, 56 ekstra medlemmer

Totalt 206 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
50 personer (21 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.7 år

Medlemmer som har betalt for 2020:

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2020
søn 21 jun 2020 12:12:38 CEST
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2020-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  25    FIRMAMEDLEM
 118 57.8% Medlem under bedrift
  46 22.5% Personlig medlem
  33 16.2% Personlig medlem uten USENIX
  2 1.0% Studenter
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  3 1.5% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  33 Medlem under bedrift (3), 11 bedrifter
  71 Medlem under bedrift (4->), 5 bedrifter, 56 ekstra medlemmer

Totalt 204 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
50 personer (21 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.7 år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2020-04-25:

 • 1 innmelding (1 medlem under bedrift)
 • 2 utmelding (2 medlem under bedrift)

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak: Det nye medlemmet tas opp (kontingenten er betalt). Tallene og endringene tas til orientering.

2020-60 Økonomistatus (Jon Petter)

Tilganger og rutiner for banken

Følgende har nå tilgang til nettbanken og kan være blant de to som kreves for å godkjenne utbetalinger: Jon Petter, Martin, Hans-Petter.

Forslag til endring:

 • Hans-Petter og Martin fjernes som godkjenner og tilgangen til nettbanken fjernes
 • Peter og Adrian gis tilgang til nettbanken

Forslag til rutine:

 • Jon Petter attesterer som kasserer og 1. godkjenner
 • Peter attesterer og 2. godkjenner
 • Adrian som reserve

Fram til endringene er gjennomført i nettbanken så fortsetter Martin å godkjenne løpende utbetalinger. Han attesterer i RT de utbetalingene som er foretatt før årsmøtet. Nye utbetalinger attesteres av Peter.

Merknad: En enkeltperson kan aldri alene iverksette overføringer i nettbanken, alt må godkjennes av en annen person.

Regnskapsstatus

Regnskapet er komplett ført til og med 2020-05-31. Saldoliste vedlagt. saldoliste-2020-01--05.pdf

2020-61 Medlemsmøter som har vært

2020-62 Medlemsmøter som kommer

2020-63 Driftstatus

2020-64 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Thomas)

2020-65 Instruks for Valgkomiteen (Thomas)

Det finnes en del tips her og der til Valgkomiteen, på tide å samle det i en "offisiell" instruks. Instruksforslaget er sendt på epost til styret.

2020-66 Forberedelse av forslag om vedtektsendringer fra styret til neste årsmøte (Thomas)

Noen punkter å vurdere fra kassereren, for å forenkle arbeidet med medlemsregister, fakturering, budsjett og regnskap:

 • Skal Usenix fortsatt være inkludert i kontingenten, eller faktureres separat (krever evt endret avtale med Usenix)?
 • Forenkle medlemskapsstrukturen og fjerne bindingen mellom personer og bedrifter
 • Fakturere kontingent for inneværende år i januar istedenfor i oktober året før. Dette er på linje med de fleste foreninger, men gjør det problematisk med Usenix.

2020-67 Tilde-server (Adrian)

Eventuelt

 • Dato for neste styremøte
  • Forslag: mandag 17 august 2020 kl 20:00 - 21:30 på Mumble
 • Diskutere oppstart av arbeidsgruppen som skal se på fremtiden til foreningen.

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2020-06-22-inn-styre-referat.pdf

styre/20200622-agenda (last edited 2020-07-15 08:04:40 by ThomasGramstad)