Agenda for styremøte i NUUG 2020-04-27

Tid: mandag 27 april 2020 kl 20:00-21:30

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2020-40 Godkjenning av referat fra styremøtet 2020-03-30

2020-41 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Medlemmer registrert i medlemslisten:

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Sat Apr 25 18:23:08 CEST 2020
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  25    FIRMAMEDLEM
 118 57.3% Medlem under bedrift
  47 22.8% Personlig medlem
  34 16.5% Personlig medlem uten USENIX
  2 1.0% Studenter
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  3 1.5% Æresmedlem

  13 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  33 Medlem under bedrift (3), 11 bedrifter
  72 Medlem under bedrift (4->), 5 bedrifter, 57 ekstra medlemmer

Totalt 206 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (21 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.6 år

Medlemmer som har betalt for 2020:

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2020
Sat Apr 25 18:24:32 CEST 2020
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2020-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  25    FIRMAMEDLEM
 116 57.7% Medlem under bedrift
  45 22.4% Personlig medlem
  33 16.4% Personlig medlem uten USENIX
  2 1.0% Studenter
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  3 1.5% Æresmedlem

  13 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  33 Medlem under bedrift (3), 11 bedrifter
  70 Medlem under bedrift (4->), 5 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 201 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (21 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.7 år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2020-03-01:

2 innmeldinger (2 medlem under bedrift)

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak: De to nye medlemmene tas opp når kontingenten er betalt. Tallene og endringene tas til orientering.

2020-42 Økonomistatus (Jon Petter)

Regnskapet for 2019 er hos revisor. De er forsinket med oppstart av revisjon, men har lovet å ha det klart i tide for vårt årsmøte.

Regnskap for 2020 til og med begynnelsen av april: saldoliste-2020-01--04.pdf

Kontingentforslag 2021

Kategori

Som 2020

Justert for $

Justert for $ og KPI

studentmedlem uten USENIX

50

50

60

personlig medlem uten USENIX

410

410

500

studentmedlem

400

450

450

personlig medlem

1 365

1 590

1 690

ekstra person under firmamedlem

1 300

1 520

1 610

firmamedlem inkl. inntil 3 pers.

5 000

5 700

6 000

Inntektsanslag

266 945

301 270

325 620

Detaljer i regneark Budsjett-2021-kontingent-v1.ods Det mellomste forslaget justerer kun for økningen i dollarkurs, inkludert etterslep de siste par årene. Det siste forslaget tar også hensyn til inflasjon siden siste gang "NUUG-andelen" av kontingenten ble justert i 2008.

Budsjett for 2020 og 2021

Se detaljer i regneark budsjett-2020-2021-v1.ods For 2020 viser budsjettet et underskudd på ca 70 000 (i tillegg til den foreslåtte investeringen i nytt utstyr), og for 2021 50 000. Dette til tross for kontingentøkning og barbering av mange budsjettposter som erfaringsmessig ikke blir brukt. Skal vi komme i null i driftsbudsjett må enten kontingentene økes vesentlig eller de faste utgiftene må ned. De store postene er sekretariat/lønn, revisjon og teknologihuset. Det er ikke realistisk å øke kontingenten så mye akkurat nå hvor utslaget grunnet dollarkursen allerede fører til en vesentlig økning. Budsjettforslaget inneholder det mellomste forslaget til nye kontingentsatser, som altså bare tar hensyn til dollarkursen. Forslaget med inflasjonsjustering ville gitt et underskudd i 2021 på ca. 26 000 og er altså ikke nok til å gå i balanse.

Egenkapitalutvikling

31.12.2019  998 586
31.12.2018 1 042 391
31.12.2017 1 041 707
31.12.2016 1 111 240
31.12.2015 1 198 136
31.12.2014 1 289 738
31.12.2013 1 252 613
31.12.2012 1 163 594
31.12.2011 1 126 631
31.12.2010 1 069 015
31.12.2009  950 228
31.12.2008  923 234
31.12.2007  695 192
31.12.2006  642 940
31.12.2003  438 161
31.12.2002  381 430
31.12.2001  344 667

2020-43 Medlemsmøter som har vært

2020-44 Medlemsmøter som kommer

2020-45 Driftstatus

2020-46 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Thomas)

2020-47 NUUG-prisen (Martin)

Status på undersøke samarbeidspartnere i høyskole- og universitetsmiljøene. Annen planlegging.

2020-48 Innklaging av FHIs app Smittestopp for brudd på konkurranseregler

2020-49 Forberedelser av NUUGs årsmøte 2020

Arbeidsmøte etter styremøtet

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2020-04-27-inn-styre-referat.pdf

styre/20200427-agenda (last edited 2020-05-29 00:18:38 by ThomasGramstad)