Agenda for styremøte i NUUG 2020-03-30

Tid: mandag 30 mars 2020 kl 20:00-21:30

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2020-30 Godkjenning av referat fra styremøtet 2020-03-02

2020-31 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Medlemmer registrert i medlemslisten:

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Sat Mar 28 18:23:32 CET 2020
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  25    FIRMAMEDLEM
 116 56.9% Medlem under bedrift
  47 23.0% Personlig medlem
  34 16.7% Personlig medlem uten USENIX
  2 1.0% Studenter
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  3 1.5% Æresmedlem

  13 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  33 Medlem under bedrift (3), 11 bedrifter
  70 Medlem under bedrift (4->), 5 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 204 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (21 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.6 år

Medlemmer som har betalt for 2020:

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2020
Sat Mar 28 18:25:11 CET 2020
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2020-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  23    FIRMAMEDLEM
 112 57.1% Medlem under bedrift
  45 23.0% Personlig medlem
  32 16.3% Personlig medlem uten USENIX
  2 1.0% Studenter
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  3 1.5% Æresmedlem

  12 Medlem under bedrift (1-2), 8 bedrifter
  30 Medlem under bedrift (3), 10 bedrifter
  70 Medlem under bedrift (4->), 5 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 196 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.7 år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2020-03-01:

7 utmeldinger (2 Personlig medlem, 5 Personlig medlem uten Usenix) - alle ikke-betalere utmeldt i forrige styremøte.

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak: Tallene og endringene tas til orientering.

2020-32 Økonomistatus (Jon Petter)

Regnskapet for 2019 ble oversendt til revisor den 2020-03-15. Foreløpig ingen tilbakemelding, men de har fått beskjed om dato for vårt årsmøte.

Regnskapet for 2020 er ført fram til i går, inkludert banktransaksjoner. Saldoliste som viser status: saldoliste-2020-01--03.pdf NB. Vi har ennå ikke fått årets faktura fra Usenix, derfor stort overskudd i forhold til samme periode i fjor.

2020-33 Korona og purringer (Johnny)

Med tanke på koronaen og det at mange nå har økonomiske problemer på grunn av permitteringer, oppsigelser og konkurser, burde vi avstå fra flere purringer om det er noen som gjenstår?

2020-34 Medlemsmøter som har vært

2020-35 Medlemsmøter som kommer

Utsettelse av fysiske medlemsmøter i april og mai. Avholde noe digitalt, eller vente og se an situasjonen på senere styremøter?

2020-36 Driftstatus

2020-37 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Thomas)

2020-38 Forberedelser til årsmøte og sommerfest i juni

Det foreslås å arrangere digitalt årsmøte, og flytte til en hverdag (16 juni). Utsette sommerfest (til julefest?).

2020-39 Tilde-server for medlemmer? (Adrian)

Skal vi sette opp en tilde-server for våre medlemmer etter samme prinsipp som tilde.town og tildeverse.org forøvrig? Skal vi i så fall avvente dette til OpenStack er på plass?

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2020-03-30-inn-styre-referat.pdf

styre/20200330-agenda (last edited 2020-04-29 04:52:58 by ThomasGramstad)