Agenda for styremøte i NUUG 2020-01-06

Tid: Mandag 6 januar 2020 kl: 20:00 - 21:30

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2020-01 Godkjenning av referat fra styremøtet 2019-12-02

2020-02 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Medlemmer registrert i medlemslisten:

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Sun Jan 5 18:24:56 CET 2020
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  25    FIRMAMEDLEM
 116 54.7% Medlem under bedrift
  49 23.1% Personlig medlem
  40 18.9% Personlig medlem uten USENIX
  2 0.9% Studenter
  2 0.9% Studentmedlem uten USENIX
  3 1.4% Æresmedlemreferat-nuugstyremoete2019-12-02.txt

  13 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  33 Medlem under bedrift (3), 11 bedrifter
  70 Medlem under bedrift (4->), 5 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 212 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (21 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.3 år

Medlemmer som har betalt for 2020:

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2020
Sun Jan 5 18:26:31 CET 2020
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2020-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  23    FIRMAMEDLEM
 112 58.6% Medlem under bedrift
  43 22.5% Personlig medlem
  29 15.2% Personlig medlem uten USENIX
  2 1.0% Studenter
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  3 1.6% Æresmedlem

  12 Medlem under bedrift (1-2), 8 bedrifter
  30 Medlem under bedrift (3), 10 bedrifter
  70 Medlem under bedrift (4->), 5 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 191 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.5 år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2019-11-30:

1 innmelding (Medlem under bedrift). 2 utmeldinger (1 Medlem under bedrift. 1 personlig medlem uten Usenix). 1 endret status til Personlig medlem (fra "uten Usenix").

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak: Den nyinnmeldte tas opp som medlem (kontingenten er betalt). Tallene og endringene tas til orientering.

2020-03 Økonomistatus (Jon Petter)

Lite nytt å rapportere. Forberedelser til årsoppgjøret 2019 er i gang. Forhåpentlig blir det meste klart til neste styremøte.

Forslag til vedtak: Tas til orientering

2020-04 Medlemsmøter som har vært

2019-12-10 My Personal Fight Against the Modern Laptop

https://www.nuug.no/aktiviteter/20191210-modify-laptop-firmware

2020-05 Medlemsmøter som kommer

2020-01-14 OpenStack -- ny infrastruktur Foredrag og samarbeidsmøte med OpenStack-grupper.

Egen OpenStack driftsgruppe i NUUG?

NUUGs normale driftsgruppe er reorganisert med Peter Hansteen som leder, ref møte i driftsgruppen 2019-12-18, se sak 2020-08 nedenfor.

2020-06 NUUG-prisen (Martin)

2020-07 Bygging av Bokskanner (Thomas)

Oppfølging av sak 2019-39. Gjennomgang av nytt tilbud via Petter. Vedtak?

Orienteringssaker

2020-08 Driftsgruppen

Mumble-2020-03-02-20-07-37-video.nuug.no-Mixdown.ogg Oppsummering/referat fra møtet i driftsgruppen 2019-12-18

2020-09 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Thomas)

Status utbetaling av støtte til Gnome Foundation (ref sak 2919-48).

Status opprettelse av RSS-feed for NUUG-møter (ref sak 2019-54).

Noen nye ideer om utdeling av gave/glassbjørn til foredragsholder? (ref sak 2019-53)

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2020-01-06-inn-styre-referat.pdf

styre/20200106-agenda (last edited 2020-03-03 20:13:25 by ThomasGramstad)