Differences between revisions 11 and 12
Revision 11 as of 2019-11-30 18:40:24
Size: 3835
Comment: Ny sak 2019-59
Revision 12 as of 2019-11-30 18:40:49
Size: 3848
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 63: Line 63:
=== 2019-59 Skal NUUG være medarrangør av seminar om FOSS og standardisering? === === 2019-59 Skal NUUG være medarrangør av seminar om FOSS og standardisering? (Jon Petter) ===

Agenda for styremøte i NUUG 2019-12-02

Tid: Mandag 2 desember 2019 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Martin Langsjøen (leder)
  • Thomas Gramstad (nestleder)
  • Adrian Kjær Dalhaug
  • Johnny A. Solbu
  • Jon Petter Bjerke
 • Varamedlemmer
  • David Noble (vara 1)
  • Hans-Petter Fjeld (vara 2)
 • Sekretariatet
  • Thomas Gramstad
  • Jon Petter Bjerke

Forfall:

Nye saker

2019-50 Godkjenning av referat fra styremøtet 2019-11-04

2019-51 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

2019-52 Økonomistatus (Jon Petter)

2019-53 Medlemsmøter som har vært

2019-54 Medlemsmøter som kommer

2019-55 Bør NUUG signere Save.org-oppropet? (Thomas)

Bør NUUG signere dette oppropet? https://savedotorg.org/

2019-56 Stenge Mimes brønn midlertidig? (Thomas)

På grunn av frafall av administratorer og behov for bedre rutiner for å håndtere et økende antall henvendelser i forhold til personvern, informasjonssikkerhet og drift av tjenesten, er det foreslått å stenge Mimes brønn midlertidig, inntil flere administratorer og bedre rutiner er på plass.

2019-57 Driftsgruppa (Thomas)

Leder for driftsgruppa svarer ikke på henvendelser fra styret. Hva gjør vi med det?

2019-58 Flytte pressemeldinger til Mailman (Thomas)

Det foreslås å flytte NUUGs pressemeldingsliste fra Majordomo til Mailman. Forslaget ønskes forankret i styrevedtak, fordi det kan innebære bortfall av noe funksjonalitet.

Bakgrunn og begrunnelse for forslaget: http://folk.uio.no/thomas/nuug/pressemeldinger-mailman.txt

2019-59 Skal NUUG være medarrangør av seminar om FOSS og standardisering? (Jon Petter)

Thomas Sødring <tsodring@gmail.com> har sendt følgende forespørsel:

Hei,

Jeg ønsker å søke midler fra NUUG for en 90 min seminar om standardisering og FOSS. Målgruppen for dette seminaret er folk som jobber i forvaltningen og som trenger litt innsikt i standardisering og innovasjonspotensiale som ligger i FOSS.

Vi har jobbet mye med standardisering av API for arkivkjerner (https://github.com/arkivverket/noark5-tjenestegrensesnitt-standard/graphs/contributors), samtidig som vi har implementert mye av dette APIet i nikita prosjektet (https://gitlab.com/OsloMet-ABI/nikita-noark5-core). Signalene vi har fått er at API-prosjektet kommer ikke til å bli prioritert videre hvis ikke leverandører og forvaltningen viser interesse for det. Leverandører har ikke noe egeninteresse av standardisering da de lever godt med kundens uvitenhet om standardisering. Forvaltningen ser ikke ut til å forstå at standardisering er viktig. Regningen betaler skattebetalerne ved dyrere produkter og indirekte innlåsing.

Vi ønsker å ha et seminar som har fokus på viktigheten av standardisering der vi legger vekt på innovasjonspotensialtet som ligger i FOSS. Petter har laget bla:

https://gitlab.com/petterreinholdtsen/request-tracker-noark5extract

for å vise hvordan RT meldinger kan arkiveres. Jeg jobber litt med hvordan det er mulig å arkivere en samling av dokumenter på disk og skal se på import av bildearkiver.

Hvis forvaltningen forholder seg til en standard API framfor leverandørers egne APIer så åpner vi for billigere utvikling av klienter og bedre utnyttelse av arkivet.

Jeg ber NUUG være medarrangør for seminaret og stille med midler til lunsj. Jeg antar at vi snakker om ca. 80 kr per deltager for lunsj / kaffe. Seminaret vil være gratis og åpen for alle, men bli begrenset til ca. 20 stykker. Jeg søker 2000 kr for å dekke kostnadene til lunsjen.

 • - Thomas

Eventuelt

 • Dato for neste styremøte
  • Forslag: Mandag 6 januar kl 20:00 Mumble

styre/20191202-agenda (last edited 2020-01-07 16:35:42 by ThomasGramstad)