Differences between revisions 9 and 10
Revision 9 as of 2019-11-30 02:13:50
Size: 1793
Comment:
Revision 10 as of 2019-11-30 02:14:52
Size: 1801
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 54: Line 54:
=== Flytte pressemeldinger til Mailman (Thomas) === === 2019-58 Flytte pressemeldinger til Mailman (Thomas) ===

Agenda for styremøte i NUUG 2019-12-02

Tid: Mandag 2 desember 2019 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Martin Langsjøen (leder)
  • Thomas Gramstad (nestleder)
  • Adrian Kjær Dalhaug
  • Johnny A. Solbu
  • Jon Petter Bjerke
 • Varamedlemmer
  • David Noble (vara 1)
  • Hans-Petter Fjeld (vara 2)
 • Sekretariatet
  • Thomas Gramstad
  • Jon Petter Bjerke

Forfall:

Nye saker

2019-50 Godkjenning av referat fra styremøtet 2019-11-04

2019-51 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

2019-52 Økonomistatus (Jon Petter)

2019-53 Medlemsmøter som har vært

2019-54 Medlemsmøter som kommer

2019-55 Bør NUUG signere Save.org-oppropet? (Thomas)

Bør NUUG signere dette oppropet? https://savedotorg.org/

2019-56 Stenge Mimes brønn midlertidig? (Thomas)

På grunn av frafall av administratorer og behov for bedre rutiner for å håndtere et økende antall henvendelser i forhold til personvern, informasjonssikkerhet og drift av tjenesten, er det foreslått å stenge Mimes brønn midlertidig, inntil flere administratorer og bedre rutiner er på plass.

2019-57 Driftsgruppa (Thomas)

Leder for driftsgruppa svarer ikke på henvendelser fra styret. Hva gjør vi med det?

2019-58 Flytte pressemeldinger til Mailman (Thomas)

Det foreslås å flytte NUUGs pressemeldingsliste fra Majordomo til Mailman. Forslaget ønskes forankret i styrevedtak, fordi det kan innebære bortfall av noe funksjonalitet.

Bakgrunn og begrunnelse for forslaget: http://folk.uio.no/thomas/nuug/pressemeldinger-mailman.txt

Eventuelt

 • Dato for neste styremøte
  • Forslag: Mandag 6 januar kl 20:00 Mumble

styre/20191202-agenda (last edited 2020-01-07 16:35:42 by ThomasGramstad)