Agenda for styremøte i NUUG 2019-12-02

Tid: Mandag 2 desember 2019 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2019-50 Godkjenning av referat fra styremøtet 2019-11-04

2019-51 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Medlemmer registrert i medlemslisten:

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Sat Nov 30 19:57:39 CET 2019
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  25    FIRMAMEDLEM
 116 54.5% Medlem under bedrift
  48 22.5% Personlig medlem
  42 19.7% Personlig medlem uten USENIX
  2 0.9% Studenter
  2 0.9% Studentmedlem uten USENIX
  3 1.4% Æresmedlem

  13 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  33 Medlem under bedrift (3), 11 bedrifter
  70 Medlem under bedrift (4->), 5 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 213 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (21 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.2 år

Medlemmer som har betalt for 2019:

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2019
Sat Nov 30 19:59:19 CET 2019
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2019-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  25    FIRMAMEDLEM
 116 57.1% Medlem under bedrift
  46 22.7% Personlig medlem
  34 16.7% Personlig medlem uten USENIX
  2 1.0% Studenter
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  3 1.5% Æresmedlem

  13 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  33 Medlem under bedrift (3), 11 bedrifter
  70 Medlem under bedrift (4->), 5 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 203 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.4 år

Medlemmer som har betalt for 2020:

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2020
Sat Nov 30 20:00:36 CET 2019
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2020-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  21    FIRMAMEDLEM
 104 61.5% Medlem under bedrift
  36 21.3% Personlig medlem
  22 13.0% Personlig medlem uten USENIX
  2 1.2% Studenter
  2 1.2% Studentmedlem uten USENIX
  3 1.8% Æresmedlem

  12 Medlem under bedrift (1-2), 8 bedrifter
  30 Medlem under bedrift (3), 10 bedrifter
  62 Medlem under bedrift (4->), 3 bedrifter, 53 ekstra medlemmer

Totalt 169 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (17 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.6 år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2019-11-04:

6 utmeldinger (1 Medlem under bedrift, 1 Personlig medlem, 3 Personlig medlem uten USENIX, 1 Student). Andre endringer er rettelser i medlemslisten.

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak: Ingen nyinnmeldte å ta opp. Tallene og endringene tas til orientering.

2019-52 Økonomistatus (Jon Petter)

Ingen utgifter utenom det vanlige. Utgifter er ført i Lodo til og med oktober. Utgående fakturaer (kontingent) er ført til og med 2019-11-15. Fakturaene er gjort tilgjengelige i bilagsarkivet.

Forslag til vedtak: Tas til orientering.

2019-53 Medlemsmøter som har vært

2019-54 Medlemsmøter som kommer

2019-55 Bør NUUG signere Save.org-oppropet? (Thomas)

Bør NUUG signere dette oppropet? https://savedotorg.org/

2019-56 Stenge Mimes brønn midlertidig? (Thomas)

På grunn av frafall av administratorer og behov for bedre rutiner for å håndtere et økende antall henvendelser i forhold til personvern, informasjonssikkerhet og drift av tjenesten, er det foreslått å stenge Mimes brønn midlertidig, inntil flere administratorer og bedre rutiner er på plass.

2019-57 Driftsgruppa (Thomas)

Ingen tar ansvar for å svare på meldinger til drift@nuug. Leder for driftsgruppa svarer ikke på henvendelser fra styret. Hva gjør vi med dette?

2019-58 Skal NUUG være medarrangør av seminar om FOSS og standardisering? (Jon Petter)

Thomas Sødring <tsodring@gmail.com> har sendt følgende forespørsel:

(Sitat)

Jeg ønsker å søke midler fra NUUG for en 90 min seminar om standardisering og FOSS. Målgruppen for dette seminaret er folk som jobber i forvaltningen og som trenger litt innsikt i standardisering og innovasjonspotensiale som ligger i FOSS.

Vi har jobbet mye med standardisering av API for arkivkjerner (https://github.com/arkivverket/noark5-tjenestegrensesnitt-standard/graphs/contributors), samtidig som vi har implementert mye av dette APIet i nikita prosjektet (https://gitlab.com/OsloMet-ABI/nikita-noark5-core). Signalene vi har fått er at API-prosjektet kommer ikke til å bli prioritert videre hvis ikke leverandører og forvaltningen viser interesse for det. Leverandører har ikke noe egeninteresse av standardisering da de lever godt med kundens uvitenhet om standardisering. Forvaltningen ser ikke ut til å forstå at standardisering er viktig. Regningen betaler skattebetalerne ved dyrere produkter og indirekte innlåsing.

Vi ønsker å ha et seminar som har fokus på viktigheten av standardisering der vi legger vekt på innovasjonspotensialet som ligger i FOSS. Petter har laget bl a:

https://gitlab.com/petterreinholdtsen/request-tracker-noark5extract

for å vise hvordan RT meldinger kan arkiveres. Jeg jobber litt med hvordan det er mulig å arkivere en samling av dokumenter på disk og skal se på import av bildearkiver.

Hvis forvaltningen forholder seg til en standard API heller enn leverandørers egne APIer så åpner vi for billigere utvikling av klienter og bedre utnyttelse av arkivet.

Jeg ber NUUG være medarrangør for seminaret og stille med midler til lunsj. Jeg antar at vi snakker om ca 80 kr per deltager for lunsj / kaffe. Seminaret vil være gratis og åpen for alle, men bli begrenset til ca 20 stykker. Jeg søker 2000 kr for å dekke kostnadene til lunsjen.

(sitat slutt)

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2019-12-02-inn-styre-referat.pdf

styre/20191202-agenda (last edited 2020-01-07 16:35:42 by ThomasGramstad)