Differences between revisions 4 and 5
Revision 4 as of 2019-10-29 01:29:25
Size: 1135
Comment:
Revision 5 as of 2019-10-29 01:35:58
Size: 1594
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 40: Line 40:
2019-49 Status driftsmøte for ny infrastruktur - OpenStack (Martin) ===

Dette er oppfølging av sak 2019-35.
Line 42: Line 46:
  === 2019-43 Gjennomgang av noen rutiner i styret (Thomas) ===

Rutiner for beslutninger i styret. Godkjenning av møter (tema, presentasjon, annonsering).
Kreve aktiv godkjenning fra (noen i) styret, ikke bare passivt fravær av protest?

=== 2019-44 Referatføring ifm sensitive saker eller data (Thomas) ===

Rutiner for slike saker.

Agenda for styremøte i NUUG 2019-11-04

Tid: Mandag 4 november 2019 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Martin Langsjøen (leder)
  • Thomas Gramstad (nestleder)
  • Adrian Kjær Dalhaug
  • Johnny A. Solbu
  • Jon Petter Bjerke
 • Varamedlemmer
  • David Noble (vara 1)
  • Hans-Petter Fjeld (vara 2)
 • Sekretariatet
  • Thomas Gramstad
  • Jon Petter Bjerke

Forfall:

Nye saker

2019-45 Godkjenning av referat fra styremøtet 2019-09-30

2019-46 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

2019-47 Økonomistatus (Jon Petter)

2019-48 Støtte til Gnome-prosjektets juridiske forsvar mot patent-troll

Det foreslås å støtte Gnome-prosjektets juridiske forsvar mot patent-troll med et beløp, f eks NOK 5 000 eller NOK 10 000. Se https://www.gnome.org/news/2019/10/gnome-files-defense-against-patent-troll/

2019-49 Status driftsmøte for ny infrastruktur - OpenStack (Martin) ===

Dette er oppfølging av sak 2019-35.

Gamle saker, utsatt fra 2019-09-30

2019-43 Gjennomgang av noen rutiner i styret (Thomas)

Rutiner for beslutninger i styret. Godkjenning av møter (tema, presentasjon, annonsering). Kreve aktiv godkjenning fra (noen i) styret, ikke bare passivt fravær av protest?

2019-44 Referatføring ifm sensitive saker eller data (Thomas)

Rutiner for slike saker.

Eventuelt

 • Dato for neste styremøte
  • Forslag: Mandag 2 desember kl 20:00 Mumble

styre/20191104-agenda (last edited 2019-12-03 17:56:36 by ThomasGramstad)