Differences between revisions 10 and 11
Revision 10 as of 2019-10-29 17:32:58
Size: 1712
Editor: solbu
Comment:
Revision 11 as of 2019-11-04 09:58:18
Size: 4564
Comment: Lagt inn 2019-46 Medlemsstatistikk og nye medlemmer
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 31: Line 31:
{{{
$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Mon Nov 4 10:38:42 CET 2019
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

   25 FIRMAMEDLEM
  117 53.4% Medlem under bedrift
   49 22.4% Personlig medlem
   45 20.5% Personlig medlem uten USENIX
    3 1.4% Studenter
    2 0.9% Studentmedlem uten USENIX
    3 1.4% Æresmedlem

   14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
   33 Medlem under bedrift (3), 11 bedrifter
   70 Medlem under bedrift (4->), 5 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 219 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
52 personer (21 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.0 år
}}}

{{{
$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2019
Mon Nov 4 10:42:02 CET 2019
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2019-12-31
Fordeling i medlemskategorier

   25 FIRMAMEDLEM
  108 54.8% Medlem under bedrift
   46 23.4% Personlig medlem
   35 17.8% Personlig medlem uten USENIX
    3 1.5% Studenter
    2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
    3 1.5% Æresmedlem

   16 Medlem under bedrift (1-2), 10 bedrifter
   30 Medlem under bedrift (3), 10 bedrifter
   62 Medlem under bedrift (4->), 5 bedrifter, 47 ekstra medlemmer

Totalt 197 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
52 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.6 år
}}}

{{{
$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2020
Mon Nov 4 10:42:38 CET 2019
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2020-12-31
Fordeling i medlemskategorier

    2 FIRMAMEDLEM
    4 17.4% Medlem under bedrift
   12 52.2% Personlig medlem
    2 8.7% Personlig medlem uten USENIX
    2 8.7% Studentmedlem uten USENIX
    3 13.0% Æresmedlem

    1 Medlem under bedrift (1-2), 1 bedrifter
    3 Medlem under bedrift (3), 1 bedrifter
    0 Medlem under bedrift (4->), 0 bedrifter, 0 ekstra medlemmer

Totalt 23 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
52 personer (5 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 10.1 år
}}}
Bemerk: Kontingentravene for 2020 er sendt ut med forfall 2019-11-04. De fleste har derfor ikke betalt ennå.

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2019-09-09. Detaljer finnes i [[https://www.nuug.no/styre/bilag/index.php?knapp=Vis&file=2019-11-04-endringer-i-medlemsliste.pdf|bilagsarkivet]] (tilgang med styrepassord).

{{{
13 innmeldinger, 16 utmeldinger. 1 endret status fra Student til Personlig. 4 endret epost. 11 endret postadresse.
}}}
'''Forslag til vedtak:''' De nyinnmeldte tas opp som medlemmer når kontingenten for 2020 er betalt. Tallene og endringene tas til orientering.

Agenda for styremøte i NUUG 2019-11-04

Tid: Mandag 4 november 2019 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Martin Langsjøen (leder)
  • Thomas Gramstad (nestleder)
  • Adrian Kjær Dalhaug
  • Johnny A. Solbu
  • Jon Petter Bjerke
 • Varamedlemmer
  • David Noble (vara 1)
  • Hans-Petter Fjeld (vara 2)
 • Sekretariatet
  • Thomas Gramstad
  • Jon Petter Bjerke

Forfall:

Nye saker

2019-45 Godkjenning av referat fra styremøtet 2019-09-30

2019-46 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Mon Nov 4 10:38:42 CET 2019
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  25    FIRMAMEDLEM
 117 53.4% Medlem under bedrift
  49 22.4% Personlig medlem
  45 20.5% Personlig medlem uten USENIX
  3 1.4% Studenter
  2 0.9% Studentmedlem uten USENIX
  3 1.4% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  33 Medlem under bedrift (3), 11 bedrifter
  70 Medlem under bedrift (4->), 5 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 219 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
52 personer (21 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.0 år

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2019
Mon Nov 4 10:42:02 CET 2019
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2019-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  25    FIRMAMEDLEM
 108 54.8% Medlem under bedrift
  46 23.4% Personlig medlem
  35 17.8% Personlig medlem uten USENIX
  3 1.5% Studenter
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  3 1.5% Æresmedlem

  16 Medlem under bedrift (1-2), 10 bedrifter
  30 Medlem under bedrift (3), 10 bedrifter
  62 Medlem under bedrift (4->), 5 bedrifter, 47 ekstra medlemmer

Totalt 197 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
52 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.6 år

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2020
Mon Nov 4 10:42:38 CET 2019
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2020-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  2    FIRMAMEDLEM
  4 17.4% Medlem under bedrift
  12 52.2% Personlig medlem
  2 8.7% Personlig medlem uten USENIX
  2 8.7% Studentmedlem uten USENIX
  3 13.0% Æresmedlem

  1 Medlem under bedrift (1-2), 1 bedrifter
  3 Medlem under bedrift (3), 1 bedrifter
  0 Medlem under bedrift (4->), 0 bedrifter, 0 ekstra medlemmer

Totalt 23 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
52 personer (5 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 10.1 år

Bemerk: Kontingentravene for 2020 er sendt ut med forfall 2019-11-04. De fleste har derfor ikke betalt ennå.

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2019-09-09. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

13 innmeldinger, 16 utmeldinger. 1 endret status fra Student til Personlig. 4 endret epost. 11 endret postadresse.

Forslag til vedtak: De nyinnmeldte tas opp som medlemmer når kontingenten for 2020 er betalt. Tallene og endringene tas til orientering.

2019-47 Økonomistatus (Jon Petter)

2019-48 Støtte til Gnome-prosjektets juridiske forsvar mot et patent-troll (Thomas)

Det foreslås å støtte Gnome-prosjektets juridiske forsvar mot et patent-troll med et beløp, f eks NOK 5 000 eller NOK 10 000. Se https://www.gnome.org/news/2019/10/gnome-files-defense-against-patent-troll/ og https://www.youtube.com/watch?v=_QU5vmEHegE

Oppfølging av tidligere saker

2019-49 Status driftsmøte for ny infrastruktur - OpenStack (Martin)

Dette er oppfølging av sak 2019-35.

Utsatte saker, utsatt fra styremøtet 2019-09-30

2019-43 Gjennomgang av noen rutiner i styret (Thomas)

Rutiner for beslutninger i styret. Godkjenning av møter (tema, presentasjon, annonsering). Kreve aktiv godkjenning fra (noen i) styret, ikke bare passivt fravær av protest?

2019-44 Referatføring ifm sensitive saker eller data (Thomas)

Rutiner for slike saker.

Eventuelt

 • Dato for neste styremøte
  • Forslag: Mandag 2 desember kl 20:00 Mumble

styre/20191104-agenda (last edited 2019-12-03 17:56:36 by ThomasGramstad)