Agenda for styremøte i NUUG 2019-11-04

Tid: Mandag 4 november 2019 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2019-45 Godkjenning av referat fra styremøtet 2019-09-30

2019-46 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Mon Nov 4 10:38:42 CET 2019
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  25    FIRMAMEDLEM
 117 53.4% Medlem under bedrift
  49 22.4% Personlig medlem
  45 20.5% Personlig medlem uten USENIX
  3 1.4% Studenter
  2 0.9% Studentmedlem uten USENIX
  3 1.4% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  33 Medlem under bedrift (3), 11 bedrifter
  70 Medlem under bedrift (4->), 5 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 219 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
52 personer (21 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.0 år

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2019
Mon Nov 4 10:42:02 CET 2019
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2019-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  25    FIRMAMEDLEM
 108 54.8% Medlem under bedrift
  46 23.4% Personlig medlem
  35 17.8% Personlig medlem uten USENIX
  3 1.5% Studenter
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  3 1.5% Æresmedlem

  16 Medlem under bedrift (1-2), 10 bedrifter
  30 Medlem under bedrift (3), 10 bedrifter
  62 Medlem under bedrift (4->), 5 bedrifter, 47 ekstra medlemmer

Totalt 197 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
52 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.6 år

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2020
Mon Nov 4 10:42:38 CET 2019
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2020-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  2    FIRMAMEDLEM
  4 17.4% Medlem under bedrift
  12 52.2% Personlig medlem
  2 8.7% Personlig medlem uten USENIX
  2 8.7% Studentmedlem uten USENIX
  3 13.0% Æresmedlem

  1 Medlem under bedrift (1-2), 1 bedrifter
  3 Medlem under bedrift (3), 1 bedrifter
  0 Medlem under bedrift (4->), 0 bedrifter, 0 ekstra medlemmer

Totalt 23 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
52 personer (5 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 10.1 år

Bemerk: Kontingentkravene for 2020 er sendt ut med forfall 2019-11-04. De fleste har derfor ikke betalt ennå.

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2019-09-09:

13 innmeldinger (10 Medlem under bedrift, 2 Personlig medlem, 1 Personlig medlem uten Usenix), 16 utmeldinger (1 Firmamedlem, 14 Medlem under bedrift, 1 Personlig medlem). 1 endret status fra Student til Personlig. 4 endret epost. 11 endret postadresse.

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak: De nyinnmeldte tas opp som medlemmer når kontingenten for 2020 er betalt. Tallene og endringene tas til orientering.

2019-47 Økonomistatus (Jon Petter)

Utgifter er regnskapsført til og med oktober. Utgående fakturaer er ført til og med august. Bankavstemming er ikke utført. Alle kontoutdrag ligger i bilagsarkivet https://www.nuug.no/styre/bilag/index.php?file=&bilag=&rtsak=&year=2019&knapp=Kontoutskrift

Se saldoliste-2019-jan-okt.pdf. Listen viser sammenligning med samme periode i 2018. Tallene er ikke direkte sammenlignbare med fjoråret siden noen inntekter og utgifter går direkte mot banken som ikke er ført ennå.

Budsjettet sammenlignet med regnskapet for årets 10 første måneder (gule kolonner): budsjett-2019-2020-v3.ods

2019-48 Støtte til Gnome-prosjektets juridiske forsvar mot et patent-troll (Thomas)

Det foreslås å støtte Gnome-prosjektets juridiske forsvar mot et patent-troll med et beløp, f eks NOK 5 000 eller NOK 10 000. Se https://www.gnome.org/news/2019/10/gnome-files-defense-against-patent-troll/ og https://www.youtube.com/watch?v=_QU5vmEHegE

Oppfølging av tidligere saker

2019-49 Status driftsmøte for ny infrastruktur - OpenStack (Martin)

Dette er oppfølging av sak 2019-35.

Utsatte saker, utsatt fra styremøtet 2019-09-30

2019-43 Gjennomgang av noen rutiner i styret (Thomas)

Rutiner for beslutninger i styret. Godkjenning av møter (tema, presentasjon, annonsering). Kreve aktiv godkjenning fra (noen i) styret, ikke bare passivt fravær av protest?

2019-44 Referatføring ifm sensitive saker eller data (Thomas)

Rutiner for slike saker.

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2019-11-04-inn-styre-referat.pdf

styre/20191104-agenda (last edited 2019-12-03 17:56:36 by ThomasGramstad)