Agenda for styremøte i NUUG 2019-09-30

Tid: Mandag 30 september 2019 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2019-36 Godkjenning av referat fra styremøtet 2019-09-09

2019-37 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Ingen endringer siden sist. Viser til https://wiki.nuug.no/styre/20190909-agenda

2019-38 Økonomistatus (Jon Petter)

Intet nytt å rapportere.

2019-39 Prosjektforslag: Finansiere bygging av bokskanner (Petter)

Jeg savner å ha tilgang på en god og effektiv bokskanner, for å kunne lage digitale kopier av bøker som er falt i det fri. En enkelt og billig variant er vist frem på URL: https://www.youtube.com/watch?v=ne-h7FTMZBk , byggeinstrukser på URL: https://www.instructables.com/id/Book-Scanner-Low-cost-easy-to-make-1000-pages-an-h/.

Bakgrunnsinformasjon om bøker i det fri finnes på URL: https://www.vice.com/en_us/article/a3534j/libraries-and-archivists-are-scanning-and-uploading-books-that-are-secretly-in-the-public-domain .

Jeg tror vi kommer langt med 10 000,- og helt sikkert i mål med 20 000,-, men prislappen er ikke helt klar ennå. Er dette noe styret i NUUG kunne tenke seg å støtte?

I tillegg til selve skanneren trengs det en koffert eller pelikankasse for å transportere den. Dette kan også bygges/modifiseres.

2019-40 Innkommet GDPR-sak (Gorm)

Avklare styrets holdning til varsel om GDPR-vedtak fra Datatilsynet.

Ref. RT-sak # 23191 og innlegg på styrelisten.

2019-41 Avklare styrets holdning til å skille ut noen prosjekter med eget org nummer (Martin)

Avklare styrets holdning til å skille ut noen prosjekter som egne organisasjoner med eget styre og eget organisasjonsnummer. Tidsrammer og fremdriftsplan?

2019-42 Oppsummering av de to møtene i september (Martin)

Begge møtene var litt uvanlige. Hva har vi lært av dem mtp organisering av møter?

2019-43 Gjennomgang av noen rutiner i styret (Thomas)

Rutiner for beslutninger i styret. Godkjenning av møter (tema, presentasjon, annonsering). Kreve aktiv godkjenning fra (noen i) styret, ikke bare passivt fravær av protest?

2019-44 Referatføring ifm sensitive saker eller data (Thomas)

Rutiner for slike saker.

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2019-09-30-inn-styre-referat.pdf

styre/20190930-agenda (last edited 2019-10-29 17:01:05 by ThomasGramstad)