Agenda for styremøte i NUUG 2019-09-09

Tid: Mandag 9 september 2019 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2019-32 Godkjenning av referat fra styremøtet 2019-08-05

2019-33 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Sun Sep 8 17:54:12 CEST 2019
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  26    FIRMAMEDLEM
 121 54.8% Medlem under bedrift
  47 21.3% Personlig medlem
  44 19.9% Personlig medlem uten USENIX
  4 1.8% Studenter
  2 0.9% Studentmedlem uten USENIX
  3 1.4% Æresmedlem

  12 Medlem under bedrift (1-2), 8 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  73 Medlem under bedrift (4->), 6 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 221 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.1 år

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2019
Sun Sep 8 17:55:20 CEST 2019
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2019-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  26    FIRMAMEDLEM
 121 58.2% Medlem under bedrift
  44 21.2% Personlig medlem
  34 16.3% Personlig medlem uten USENIX
  4 1.9% Studenter
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  3 1.4% Æresmedlem

  12 Medlem under bedrift (1-2), 8 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  73 Medlem under bedrift (4->), 6 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 208 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.2 år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2019-08-05. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

1 utmelding. 8 adresse-endringer. 1 varslet utmelding (1 bedrift med 6 personer).

Forslag til vedtak: Tallene og endringene tas til orientering.

2019-34 Økonomistatus (Jon Petter)

Utgifter er regnskapsført til og med august. Alle utgående fakturaer er ført (ingen etter juni). Bankavstemming er ikke utført. Alle kontoutdrag ligger i bilagsarkivet https://www.nuug.no/styre/bilag/index.php?file=&bilag=&rtsak=&year=2019&knapp=Kontoutskrift

Se saldoliste-2019-jan-aug.pdf. Listen viser sammenligning med samme periode i 2018. Tallene er ikke direkte sammenlignbare med fjoråret siden noen inntekter og utgifter går direkte mot banken som ikke er ført ennå.

Forslag til vedtak: Tas til orientering.

2019-35 Status driftsmøte for ny infrastruktur - OpenStack (Martin)

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2019-09-09-inn-styre-referat.pdf

styre/20190909-agenda (last edited 2019-10-08 23:23:52 by ThomasGramstad)