Differences between revisions 17 and 18
Revision 17 as of 2019-08-04 20:17:31
Size: 3652
Comment:
Revision 18 as of 2019-08-05 07:29:34
Size: 3722
Comment: Oppdatert medlemsstatistikk
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 33: Line 33:
$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Sun Aug 4 10:14:05 CEST 2019
date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Mon Aug 5 09:28:22 CEST 2019
Line 40: Line 40:
   48 21.6% Personlig medlem    47 21.2% Personlig medlem
Line 44: Line 44:
    2 0.9% Æresmedlem     3 1.4% Æresmedlem
Line 58: Line 58:
Sun Aug 4 10:15:19 CEST 2019 Mon Aug 5 09:32:22 CEST 2019
Line 64: Line 64:
   45 21.5% Personlig medlem    44 21.1% Personlig medlem
Line 68: Line 68:
    2 1.0% Æresmedlem     3 1.4% Æresmedlem
Line 81: Line 81:
Rapport om endringer i medlemslisten siden 2019-06-03. Detaljer finnes i [[https://www.nuug.no/styre/bilag/index.php?knapp=Vis&file=2019-08-04-endringer-i-medlemsliste.pdf|bilagsarkivet]] (tilgang med styrepassord). Rapport om endringer i medlemslisten siden 2019-06-03. Detaljer finnes i [[https://www.nuug.no/styre/bilag/index.php?knapp=Vis&file=2019-08-05-endringer-i-medlemsliste.pdf|bilagsarkivet]] (tilgang med styrepassord).
Line 85: Line 85:
2 adresse-endringer. 2 adresse-endringer. 1 endret medlemsstatus til Æresmedlem som vedtatt på årsmøtet 2019.

Agenda for styremøte i NUUG 2019-08-05

Tid: Mandag 5. august 2019 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Martin Langsjøen (leder)
  • Thomas Gramstad (nestleder)
  • Adrian Kjær Dalhaug
  • Johnny A. Solbu
  • Jon Petter Bjerke
 • Varamedlemmer
  • David Noble (vara 1)
  • Hans-Petter Fjeld (vara 2)
 • Sekretariatet
  • Thomas Gramstad
  • Jon Petter Bjerke

Forfall:

Nye saker

2019-26 Konstituering og fordeling av verv

2019-27 Godkjenning av referat fra styremøtet 2019-06-03

2019-28 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Mon Aug 5 09:28:22 CEST 2019
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  26    FIRMAMEDLEM
 121 54.5% Medlem under bedrift
  47 21.2% Personlig medlem
  45 20.3% Personlig medlem uten USENIX
  4 1.8% Studenter
  2 0.9% Studentmedlem uten USENIX
  3 1.4% Æresmedlem

  12 Medlem under bedrift (1-2), 8 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  73 Medlem under bedrift (4->), 6 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 222 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.0 år

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2019
Mon Aug 5 09:32:22 CEST 2019
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2019-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  26    FIRMAMEDLEM
 121 57.9% Medlem under bedrift
  44 21.1% Personlig medlem
  35 16.7% Personlig medlem uten USENIX
  4 1.9% Studenter
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  3 1.4% Æresmedlem

  12 Medlem under bedrift (1-2), 8 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  73 Medlem under bedrift (4->), 6 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 209 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.2 år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2019-06-03. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

7 utmeldinger, alle som følge av styrets vedtak 2019-03-04. Ikke betalt kontingent verken for 2018 eller 2019. 5 medlemskap, derav 1 bedrift med to personmedlemmer.
2 adresse-endringer. 1 endret medlemsstatus til Æresmedlem som vedtatt på årsmøtet 2019.

Forslag til vedtak: Tallene og endringene tas til orientering.

2019-29 Økonomistatus (Jon Petter)

Følgende har nå tilgang til nettbanken og kan være blant de to som kreves for å godkjenne utbetalinger: Jon Petter, Martin, Hans-Petter og Petter. Det foreslås å begrense antallet til 3 personer:

 • Jon Petter som kasserer og 1. godkjenner
 • Martin som leder og 2. godkjenner
 • Hans-Petter som reserve

2019-30 Forslag til å få mer kontinuitet i vanlig, daglig teknisk drift (Thomas)

2019-31 Planlegging av driftsmøte (Martin)

Vi vil avholde et driftsmøte i løpet av august, virtuelt eller både fysisk og virtuelt. Formålet med møtet vil være å komme i gang med Martins serverprosjekt med OpenStack. Det må lages og legges frem en plan for medlemmene før innkjøp og oppstart, ref Vedtak på årsmøtet 2019.

Eventuelt

 • Dato for neste styremøte
  • Forslag: Mandag 2. september kl 20:00 Mumble

styre/20190805-agenda (last edited 2019-10-08 23:09:20 by ThomasGramstad)