Differences between revisions 9 and 10
Revision 9 as of 2019-08-02 00:01:00
Size: 1334
Comment:
Revision 10 as of 2019-08-02 00:01:46
Size: 1335
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 42: Line 42:
[[https://www.nuug.no/dokumenter/2019-06-17-inn-referat-aarsmote-2019-usignert.pdf | vedtak på årsmøte 2019]]. [[https://www.nuug.no/dokumenter/2019-06-17-inn-referat-aarsmote-2019-usignert.pdf | vedtak på årsmøtet 2019]].

Agenda for styremøte i NUUG 2019-08-05

Tid: Mandag 5. august 2019 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Martin Langsjøen (leder)
  • Thomas Gramstad (nestleder)
  • Adrian Kjær Dalhaug
  • Johnny A. Solbu
  • Jon Petter Bjerke
 • Varamedlemmer
  • Petter Reinholdtsen (vara 1)
  • Hans-Petter Fjeld (vara 2)
 • Sekretariatet
  • Thomas Gramstad
  • Jon Petter Bjerke

Forfall:

Nye saker

2019-26 Konstituering og fordeling av verv

2019-27 Godkjenning av referat fra styremøtet 2019-06-03

2019-28 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

2019-29 Økonomistatus (Jon Petter)

2019-30 Forslag til å få mer kontinuitet i vanlig, daglig teknisk drift (Thomas)

2019-31 Planlegging av driftsmøte (Martin)

Vi vil avholde et driftsmøte i løpet av august, virtuelt eller både fysisk og virtuelt. Formålet med møtet vil være å komme i gang med Martins serverprosjekt med OpenStack. Det må lages og legges frem en plan for medlemmene før innkjøp og oppstart, ref vedtak på årsmøtet 2019.

Eventuelt

 • Dato for neste styremøte
  • Forslag: Mandag 2. september kl 20:00 Mumble

styre/20190805-agenda (last edited 2019-10-08 23:09:20 by ThomasGramstad)