Agenda for styremøte i NUUG 2019-08-05

Tid: Mandag 5. august 2019 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2019-26 Konstituering og fordeling av verv

2019-27 Godkjenning av referat fra styremøtet 2019-06-03

2019-28 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Mon Aug 5 09:28:22 CEST 2019
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  26    FIRMAMEDLEM
 121 54.5% Medlem under bedrift
  47 21.2% Personlig medlem
  45 20.3% Personlig medlem uten USENIX
  4 1.8% Studenter
  2 0.9% Studentmedlem uten USENIX
  3 1.4% Æresmedlem

  12 Medlem under bedrift (1-2), 8 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  73 Medlem under bedrift (4->), 6 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 222 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.0 år

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2019
Mon Aug 5 09:32:22 CEST 2019
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2019-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  26    FIRMAMEDLEM
 121 57.9% Medlem under bedrift
  44 21.1% Personlig medlem
  35 16.7% Personlig medlem uten USENIX
  4 1.9% Studenter
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  3 1.4% Æresmedlem

  12 Medlem under bedrift (1-2), 8 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  73 Medlem under bedrift (4->), 6 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 209 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.2 år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2019-06-03. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

7 utmeldinger, alle som følge av styrets vedtak 2019-03-04. Ikke betalt kontingent verken for 2018 eller 2019. 5 medlemskap, derav 1 bedrift med to personmedlemmer.
2 adresse-endringer. 1 endret medlemsstatus til Æresmedlem som vedtatt på årsmøtet 2019.

Forslag til vedtak: Tallene og endringene tas til orientering.

2019-29 Økonomistatus (Jon Petter)

Følgende har nå tilgang til nettbanken og kan være blant de to som kreves for å godkjenne utbetalinger: Jon Petter, Martin, Hans-Petter og Petter.

Forslag til vedtak: Begrense antallet til 3 personer som alle er i styret:

2019-30 Forslag til å få mer kontinuitet i vanlig, daglig teknisk drift (Thomas)

2019-31 Planlegging av driftsmøte (Martin)

Vi vil avholde et driftsmøte i løpet av september, virtuelt eller både fysisk og virtuelt. Formålet med møtet vil være å komme i gang med Martins serverprosjekt med OpenStack. Det må lages og legges frem en plan for medlemmene før innkjøp og oppstart, ref Vedtak på årsmøtet 2019.

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2019-08-05-inn-styre-referat.pdf

styre/20190805-agenda (last edited 2019-10-08 23:09:20 by ThomasGramstad)