Differences between revisions 4 and 9 (spanning 5 versions)
Revision 4 as of 2019-05-23 05:30:09
Size: 787
Comment:
Revision 9 as of 2019-07-01 16:19:06
Size: 3116
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 28: Line 28:
{{{
$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Mon Jun 3 19:13:31 CEST 2019
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

   27 FIRMAMEDLEM
  123 53.9% Medlem under bedrift
   50 21.9% Personlig medlem
   47 20.6% Personlig medlem uten USENIX
    4 1.8% Studenter
    2 0.9% Studentmedlem uten USENIX
    2 0.9% Æresmedlem

   14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
   36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
   73 Medlem under bedrift (4->), 6 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 228 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittelig medlemstid: 8.8 år
}}}

{{{
$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2019
Mon Jun 3 19:14:51 CEST 2019
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2019-12-31
Fordeling i medlemskategorier

   26 FIRMAMEDLEM
  121 57.9% Medlem under bedrift
   45 21.5% Personlig medlem
   35 16.7% Personlig medlem uten USENIX
    4 1.9% Studenter
    2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
    2 1.0% Æresmedlem

   12 Medlem under bedrift (1-2), 8 bedrifter
   36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
   73 Medlem under bedrift (4->), 6 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 209 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittelig medlemstid: 9.0 år
}}}

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2019-05-05. Detaljer finnes i [[https://www.nuug.no/styre/bilag/index.php?knapp=Vis&file=2019-06-03-endringer-i-medlemsliste.pdf|bilagsarkivet]] (tilgang med styrepassord).

{{{
1 nytt personlig medlem (betalt for 2019)
}}}
'''Forslag til vedtak:''' Det nye medlemmet tas opp i foreningen. Tallene og endringene tas til orientering.
Line 30: Line 85:
  Regnskapet for 2018 ble vedtatt i forrige styremøte. Revisors beretning datert 2019-05-06 er mottatt.
Line 32: Line 89:

=== 2019-25 NUUGs sommerfest (Thomas) ===

Forslag: Tirsdag 9 juli på Hukodden fra kl 17 -- dvs tilsvarende opplegg som ifjor.
Line 37: Line 98:


==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2019-06-03-inn-styre-referat.pdf

Agenda for styremøte i NUUG 2019-06-03

Tid: Mandag 3. juni 2019 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Martin Langsjøen (leder)
  • Thomas Gramstad (nestleder)
  • Johnny A. Solbu
  • Jon Petter Bjerke
 • Varamedlemmer
  • Petter Reinholdtsen (vara 1)
  • Hans-Petter Fjeld (vara 2)
 • Sekretariatet
  • Thomas Gramstad
  • Jon Petter Bjerke

Forfall:

Nye saker

2019-21 Godkjenning av referat fra styremøtet 2019-05-06

2019-22 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Mon Jun 3 19:13:31 CEST 2019
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  27    FIRMAMEDLEM
 123 53.9% Medlem under bedrift
  50 21.9% Personlig medlem
  47 20.6% Personlig medlem uten USENIX
  4 1.8% Studenter
  2 0.9% Studentmedlem uten USENIX
  2 0.9% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  73 Medlem under bedrift (4->), 6 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 228 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittelig medlemstid: 8.8 år

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2019
Mon Jun 3 19:14:51 CEST 2019
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2019-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  26    FIRMAMEDLEM
 121 57.9% Medlem under bedrift
  45 21.5% Personlig medlem
  35 16.7% Personlig medlem uten USENIX
  4 1.9% Studenter
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  2 1.0% Æresmedlem

  12 Medlem under bedrift (1-2), 8 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  73 Medlem under bedrift (4->), 6 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 209 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittelig medlemstid: 9.0 år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2019-05-05. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

1 nytt personlig medlem (betalt for 2019)

Forslag til vedtak: Det nye medlemmet tas opp i foreningen. Tallene og endringene tas til orientering.

2019-23 Økonomistatus (Jon Petter)

Regnskapet for 2018 ble vedtatt i forrige styremøte. Revisors beretning datert 2019-05-06 er mottatt.

2019-24 NUUGs medlemskap hos Teknologihuset (Hans-Petter)

2019-25 NUUGs sommerfest (Thomas)

Forslag: Tirsdag 9 juli på Hukodden fra kl 17 -- dvs tilsvarende opplegg som ifjor.

Eventuelt

 • Dato for neste styremøte
  • Forslag: Mandag 5. august kl 20:00 Mumble

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2019-06-03-inn-styre-referat.pdf

styre/20190603-agenda (last edited 2019-07-01 16:19:06 by ThomasGramstad)