Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2019-05-06 19:45:10
Size: 773
Editor: solbu
Comment:
Revision 2 as of 2019-05-19 22:24:27
Size: 773
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 31: Line 31:
=== 2019-24 Nuugs medlemskap hos Teknologihuset === === 2019-24 NUUGs medlemskap hos Teknologihuset ===

Agenda for styremøte i NUUG 2019-06-03

Tid: Mandag 3. juni 2019 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Martin Langsjøen (leder)
  • Thomas Gramstad (nestleder)
  • Johnny A. Solbu
  • Jon Petter Bjerke
 • Varamedlemmer
  • Petter Reinholdtsen (vara 1)
  • Hans-Petter Fjeld (vara 2)
 • Sekretariatet
  • Thomas Gramstad
  • Jon Petter Bjerke

Forfall:

Nye saker

2019-21 Godkjenning av referat fra styremøtet 2019-05-06

2019-22 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

2019-23 Økonomistatus (Jon Petter)

2019-24 NUUGs medlemskap hos Teknologihuset

Eventuelt

 • Dato for neste styremøte
  • Forslag: Mandag 5. august kl 20:00 Mumble

styre/20190603-agenda (last edited 2019-07-01 16:19:06 by ThomasGramstad)