Agenda for styremøte i NUUG 2019-06-03

Tid: Mandag 3. juni 2019 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2019-21 Godkjenning av referat fra styremøtet 2019-05-06

2019-22 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

2019-23 Økonomistatus (Jon Petter)

2019-24 NUUGs medlemskap hos Teknologihuset (Hans-Petter?)

Eventuelt

styre/20190603-agenda (last edited 2019-05-20 00:06:49 by ThomasGramstad)