Agenda for styremøte i NUUG 2019-06-03

Tid: Mandag 3. juni 2019 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2019-21 Godkjenning av referat fra styremøtet 2019-05-06

2019-22 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Mon Jun 3 19:13:31 CEST 2019
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  27    FIRMAMEDLEM
 123 53.9% Medlem under bedrift
  50 21.9% Personlig medlem
  47 20.6% Personlig medlem uten USENIX
  4 1.8% Studenter
  2 0.9% Studentmedlem uten USENIX
  2 0.9% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  73 Medlem under bedrift (4->), 6 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 228 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittelig medlemstid: 8.8 år

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2019
Mon Jun 3 19:14:51 CEST 2019
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2019-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  26    FIRMAMEDLEM
 121 57.9% Medlem under bedrift
  45 21.5% Personlig medlem
  35 16.7% Personlig medlem uten USENIX
  4 1.9% Studenter
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  2 1.0% Æresmedlem

  12 Medlem under bedrift (1-2), 8 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  73 Medlem under bedrift (4->), 6 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 209 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittelig medlemstid: 9.0 år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2019-05-05. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

1 nytt personlig medlem (betalt for 2019)

Forslag til vedtak: Det nye medlemmet tas opp i foreningen. Tallene og endringene tas til orientering.

2019-23 Økonomistatus (Jon Petter)

Regnskapet for 2018 ble vedtatt i forrige styremøte. Revisors beretning datert 2019-05-06 er mottatt.

2019-24 NUUGs medlemskap hos Teknologihuset (Hans-Petter)

2019-25 NUUGs sommerfest (Thomas)

Forslag: Tirsdag 9 juli på Hukodden fra kl 17 -- dvs tilsvarende opplegg som ifjor.

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2019-06-03-inn-styre-referat.pdf

styre/20190603-agenda (last edited 2019-07-01 16:19:06 by ThomasGramstad)