Differences between revisions 3 and 4
Revision 3 as of 2019-05-05 16:16:11
Size: 2782
Comment: Oppdatert 2019-19
Revision 4 as of 2019-05-05 19:11:53
Size: 2902
Comment: regnskap og budsjett
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 84: Line 84:
{{{
SKAL OPPDATERES
}}}
* Revidert regnskap 2018 for vedtak og undertegning
* forslag til budsjett for 2019 og 2020
Line 90: Line 85:
'''Forslag til vedtak:''' Tas til orientering.  * Revidert regnskap 2018 for vedtak og undertegning [[attachment:arsregnskap_NUUG_2018-1.pdf]]
 * Forslag til budsjett for 2019 og 2020 [[attachment:budsjett-2019-2020-v1.ods]]

'''Forslag til vedtak:''' Regnskapet vedtas og undertegnes. Budsjettet vedtas og forelegges årsmøtet.

Agenda for styremøte i NUUG 2019-05-06

Tid: Mandag 6. mai 2019 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Martin Langsjøen (leder)
  • Thomas Gramstad (nestleder)
  • Johnny A. Solbu
  • Jon Petter Bjerke
 • Varamedlemmer
  • Petter Reinholdtsen (vara 1)
  • Hans-Petter Fjeld (vara 2)
 • Sekretariatet
  • Thomas Gramstad
  • Jon Petter Bjerke

Forfall:

Nye saker

2019-18 Godkjenning av referat fra styremøtet 2019-04-08

2019-19 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Sun May 5 18:12:00 CEST 2019
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  27    FIRMAMEDLEM
 123 54.2% Medlem under bedrift
  49 21.6% Personlig medlem
  47 20.7% Personlig medlem uten USENIX
  4 1.8% Studenter
  2 0.9% Studentmedlem uten USENIX
  2 0.9% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  73 Medlem under bedrift (4->), 6 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 227 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittelig medlemstid: 8.7 år

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2019
Sun May 5 18:12:59 CEST 2019
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2019-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  26    FIRMAMEDLEM
 121 58.2% Medlem under bedrift
  44 21.2% Personlig medlem
  35 16.8% Personlig medlem uten USENIX
  4 1.9% Studenter
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  2 1.0% Æresmedlem

  12 Medlem under bedrift (1-2), 8 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  73 Medlem under bedrift (4->), 6 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 208 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittelig medlemstid: 9.0 år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2019-04-07. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

1 endret kategori (Medlem under bedrift -> Personlig medlem). 3 adresse-endringer.

Forslag til vedtak: Tallene og endringene tas til orientering.

2019-20 Økonomistatus (Jon Petter)

Forslag til vedtak: Regnskapet vedtas og undertegnes. Budsjettet vedtas og forelegges årsmøtet.

Eventuelt

 • Dato for neste styremøte
  • Forslag: Mandag 3. juni kl 20:00 Mumble

styre/20190506-agenda (last edited 2019-10-08 23:08:44 by ThomasGramstad)