Differences between revisions 2 and 3
Revision 2 as of 2019-05-04 12:44:24
Size: 2760
Comment:
Revision 3 as of 2019-05-05 16:16:11
Size: 2782
Comment: Oppdatert 2019-19
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 29: Line 29:
SKAL OPPDATERS
}}}
{{{
Line 33: Line 30:
Sun Apr 7 17:45:51 CEST 2019 Sun May 5 18:12:00 CEST 2019
Line 38: Line 35:
  124 54.6% Medlem under bedrift
   48 21.1% Personlig medlem
  123 54.2% Medlem under bedrift
   49 21.6% Personlig medlem
Line 47: Line 44:
   74 Medlem under bedrift (4->), 6 bedrifter, 56 ekstra medlemmer    73 Medlem under bedrift (4->), 6 bedrifter, 55 ekstra medlemmer
Line 52: Line 49:
Gjennomsnittlig medlemstid: 8.7 år Gjennomsnittelig medlemstid: 8.7 år
Line 56: Line 54:
Sun Apr 7 17:46:49 CEST 2019 Sun May 5 18:12:59 CEST 2019
Line 61: Line 59:
  122 58.9% Medlem under bedrift
   43 20.8% Personlig medlem
   34 16.4% Personlig medlem uten USENIX
  121 58.2% Medlem under bedrift
   44 21.2% Personlig medlem
   35 16.8% Personlig medlem uten USENIX
Line 70: Line 68:
   74 Medlem under bedrift (4->), 6 bedrifter, 56 ekstra medlemmer    73 Medlem under bedrift (4->), 6 bedrifter, 55 ekstra medlemmer
Line 72: Line 70:
Totalt 207 personer er medlem. Totalt 208 personer er medlem.
Line 75: Line 73:
Gjennomsnittlig medlemstid: 8.9 år Gjennomsnittelig medlemstid: 9.0 år
Line 78: Line 76:
Rapport om endringer i medlemslisten siden 2019-03-03. Detaljer finnes i [[https://www.nuug.no/styre/bilag/index.php?knapp=Vis&file=2019-04-07-endringer-i-medlemsliste.pdf|bilagsarkivet]] (tilgang med styrepassord). Rapport om endringer i medlemslisten siden 2019-04-07. Detaljer finnes i [[https://www.nuug.no/styre/bilag/index.php?knapp=Vis&file=2019-05-05-endringer-i-medlemsliste.pdf|bilagsarkivet]] (tilgang med styrepassord).
Line 81: Line 79:
1 ny kontaktperson. 1 adresse-endring. 1 endret kategori (Medlem under bedrift -> Personlig medlem). 3 adresse-endringer.

Agenda for styremøte i NUUG 2019-05-06

Tid: Mandag 6. mai 2019 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Martin Langsjøen (leder)
  • Thomas Gramstad (nestleder)
  • Johnny A. Solbu
  • Jon Petter Bjerke
 • Varamedlemmer
  • Petter Reinholdtsen (vara 1)
  • Hans-Petter Fjeld (vara 2)
 • Sekretariatet
  • Thomas Gramstad
  • Jon Petter Bjerke

Forfall:

Nye saker

2019-18 Godkjenning av referat fra styremøtet 2019-04-08

2019-19 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Sun May 5 18:12:00 CEST 2019
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  27    FIRMAMEDLEM
 123 54.2% Medlem under bedrift
  49 21.6% Personlig medlem
  47 20.7% Personlig medlem uten USENIX
  4 1.8% Studenter
  2 0.9% Studentmedlem uten USENIX
  2 0.9% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  73 Medlem under bedrift (4->), 6 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 227 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittelig medlemstid: 8.7 år

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2019
Sun May 5 18:12:59 CEST 2019
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2019-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  26    FIRMAMEDLEM
 121 58.2% Medlem under bedrift
  44 21.2% Personlig medlem
  35 16.8% Personlig medlem uten USENIX
  4 1.9% Studenter
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  2 1.0% Æresmedlem

  12 Medlem under bedrift (1-2), 8 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  73 Medlem under bedrift (4->), 6 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 208 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittelig medlemstid: 9.0 år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2019-04-07. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

1 endret kategori (Medlem under bedrift -> Personlig medlem). 3 adresse-endringer.

Forslag til vedtak: Tallene og endringene tas til orientering.

2019-20 Økonomistatus (Jon Petter)

SKAL OPPDATERES

* Revidert regnskap 2018 for vedtak og undertegning * forslag til budsjett for 2019 og 2020

Forslag til vedtak: Tas til orientering.

Eventuelt

 • Dato for neste styremøte
  • Forslag: Mandag 3. juni kl 20:00 Mumble

styre/20190506-agenda (last edited 2019-10-08 23:08:44 by ThomasGramstad)