Agenda for styremøte i NUUG 2019-04-08

Tid: Mandag 8 april 2019 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2019-13 Godkjenning av referat fra styremøtet 2019-03-04

2019-14 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Sun Apr 7 17:45:51 CEST 2019
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  27    FIRMAMEDLEM
 124 54.6% Medlem under bedrift
  48 21.1% Personlig medlem
  47 20.7% Personlig medlem uten USENIX
  4 1.8% Studenter
  2 0.9% Studentmedlem uten USENIX
  2 0.9% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  74 Medlem under bedrift (4->), 6 bedrifter, 56 ekstra medlemmer

Totalt 227 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 8.7 år

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2019
Sun Apr 7 17:46:49 CEST 2019
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2019-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  26    FIRMAMEDLEM
 122 58.9% Medlem under bedrift
  43 20.8% Personlig medlem
  34 16.4% Personlig medlem uten USENIX
  4 1.9% Studenter
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  2 1.0% Æresmedlem

  12 Medlem under bedrift (1-2), 8 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  74 Medlem under bedrift (4->), 6 bedrifter, 56 ekstra medlemmer

Totalt 207 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 8.9 år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2019-03-03. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

1 ny kontaktperson. 1 adresse-endring.

Forslag til vedtak: Tallene og endringene tas til orientering.

2019-15 Økonomistatus (Jon Petter)

Revisor fikk oversendt regnskapet den 2019-03-12. Bekreftet mottatt, men de har ikke rapportert framgang ennå. Regnskap for 2019 er påbegynt, og alle utgifter er ført til og med mars. Se vedlagt saldoliste saldoliste-2019-jan-mar.pdf, med fjorårstall til sammenligning.

Forslag til vedtak: Tas til orientering.

2019-16 Fastsette veiledende priser på tjenester fra NUUGs videogruppe (Thomas)

Styret står fritt til å bestemme priser, men det er fint å ha noen veiledende priser på plass -- f eks for utleie av bare utstyr, utstyr + person til å gjøre opptak, utstyr + person til å strømme og gjøre opptak osv. Dagspris, timepris? Priser for firmaer, privatpersoner, beslektede foreninger. Rabatter -- hvor mye, og for hvem? Videogruppa inviteres til å delta på møtet under dette punktet.

2019-17 Økonomisk ramme rundt Monty-turne (Petter)

I påsken kommer Christopher Montgomery på besøk hos NUUG, og skal innom både Oslo og Bergen. Endring i planer gjør at Petter lurer på hvor mye penger det er greit å bruke på besøket. I dag er det klart at han ankommer fredag 2019-04-19 til Gardermoen, og returnerer lørdag 2019-04-27. I mellomtiden skal han gjennomføre et audio- og videoformatverksted på Cisco onsdag 2019-04-24, et NUUG-foredrag i Store Studio hos NRK samme dag, og et NUUG-foredrag i Bergen fredag 2019-04-26.

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2019-04-08-inn-styre-referat.pdf

styre/20190408-agenda (last edited 2019-05-08 17:53:26 by ThomasGramstad)