Differences between revisions 10 and 11
Revision 10 as of 2019-03-25 22:37:41
Size: 3385
Comment:
Revision 11 as of 2019-04-09 15:21:53
Size: 3575
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 105: Line 105:

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2019-03-04-inn-styre-referat.pdf

Agenda for styremøte i NUUG 2019-03-04

Tid: Mandag 4 mars 2019 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Martin Langsjøen (leder)
  • Thomas Gramstad (nestleder)
  • Johnny A. Solbu
  • Jon Petter Bjerke
 • Varamedlemmer
  • Petter Reinholdtsen (vara 1)
  • Hans-Petter Fjeld (vara 2)
 • Sekretariatet
  • Thomas Gramstad
  • Jon Petter Bjerke

Forfall:

Nye saker

2019-07 Godkjenning av referat fra styremøtet 2019-02-11

2019-08 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Sun Mar 3 11:47:28 CET 2019
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  27    FIRMAMEDLEM
 124 54.6% Medlem under bedrift
  48 21.1% Personlig medlem
  47 20.7% Personlig medlem uten USENIX
  4 1.8% Studenter
  2 0.9% Studentmedlem uten USENIX
  2 0.9% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  74 Medlem under bedrift (4->), 6 bedrifter, 56 ekstra medlemmer

Totalt 227 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 8.6 år

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2019
Sun Mar 3 11:48:55 CET 2019
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2019-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  26    FIRMAMEDLEM
 122 58.9% Medlem under bedrift
  43 20.8% Personlig medlem
  34 16.4% Personlig medlem uten USENIX
  4 1.9% Studenter
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  2 1.0% Æresmedlem

  12 Medlem under bedrift (1-2), 8 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  74 Medlem under bedrift (4->), 6 bedrifter, 56 ekstra medlemmer

Totalt 207 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 8.8 år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2019-02-10. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

1 ny Personlig medlem. 1 adresse-endring.

Forslag til vedtak: Det nye medlemmet tas opp så snart kontingenten er betalt. Tallene og endringene tas til orientering.

2019-09 Økonomistatus (Jon Petter)

Holder på med de siste stegene i årsavslutningen. Lagt inn avskriving av ubetalte kontingenter for 2018. Gjenstår: dollarkorrigering, periodisering + forberede nødvendige filer for revisor. Håper å kunne oversende til revisor senest neste helg.

Forslag til tapsavskrivning og tvangsutmelding av ikke-betalende medlemmer. Totalsum 9 135,25. 5 medlemmer foreslås utmeldt. Liste i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak: Tapene avskrives. 5 medlemmer meldes ut.

2019-10 Ny maskinvare (Martin)

2019-11 Konferanser (Martin)

2019-12 Kjøpe medlemssystem/tjenester? (Thomas)

Eventuelt

 • Dato for neste styremøte
  • Forslag: Mandag 8 april kl 20:00 Mumble

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2019-03-04-inn-styre-referat.pdf

styre/20190304-agenda (last edited 2019-08-04 08:01:17 by JonPetterBjerke)