Agenda for styremøte i NUUG 2019-03-04

Tid: Mandag 4 mars 2019 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2019-07 Godkjenning av referat fra styremøtet 2019-02-11

2019-08 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

2019-09 Økonomistatus (Jon Petter)

2019-10 Ny maskinvare (Martin)

2019-11 Konferanser (Martin)

2019-12 Kjøpe medlemssystem/tjenester? (Thomas)

Eventuelt

styre/20190304-agenda (last edited 2019-02-20 22:15:46 by ThomasGramstad)