Agenda for styremøte i NUUG 2019-01-07

Tid: Mandag 7 januar 2019 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2019-01 Godkjenning av referat fra styremøtet 2018-12-10

Eventuelt