Differences between revisions 5 and 6
Revision 5 as of 2019-01-05 17:06:25
Size: 2972
Comment:
Revision 6 as of 2019-01-05 18:48:37
Size: 3028
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 92: Line 92:
Kontoutdrag for desember samt årsopgaver fra DNB er lagt i bilagsarkivet. Regnskap og årsoppgjør for 2018 er såvidt påbegynt. Kontoutdrag for desember samt årsopgaver fra DNB er lagt i bilagsarkivet. Utgifter er ført i regnskapet fram til nyttår. Øvrig regnskap og årsoppgjør for 2018 er såvidt påbegynt.

Agenda for styremøte i NUUG 2019-01-07

Tid: Mandag 7 januar 2019 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Martin Langsjøen (leder)
  • Thomas Gramstad (nestleder)
  • Johnny A. Solbu
  • Jon Petter Bjerke
 • Varamedlemmer
  • Petter Reinholdtsen (vara 1)
  • Hans-Petter Fjeld (vara 2)
 • Sekretariatet
  • Thomas Gramstad
  • Jon Petter Bjerke

Forfall:

Nye saker

2019-01 Godkjenning av referat fra styremøtet 2018-12-10

2019-02 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Sat Jan 5 11:26:05 CET 2019
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  27    FIRMAMEDLEM
 124 54.6% Medlem under bedrift
  50 22.0% Personlig medlem
  45 19.8% Personlig medlem uten USENIX
  4 1.8% Studenter
  2 0.9% Studentmedlem uten USENIX
  2 0.9% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  74 Medlem under bedrift (4->), 6 bedrifter, 56 ekstra medlemmer

Totalt 227 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittelig medlemstid: 8.4 år

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2019
Sat Jan 5 11:28:11 CET 2019
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2019-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  26    FIRMAMEDLEM
 122 61.6% Medlem under bedrift
  39 19.7% Personlig medlem
  29 14.6% Personlig medlem uten USENIX
  4 2.0% Studenter
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  2 1.0% Æresmedlem

  12 Medlem under bedrift (1-2), 8 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  74 Medlem under bedrift (4->), 6 bedrifter, 56 ekstra medlemmer

Totalt 198 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittelig medlemstid: 8.8 år

Antall medlemmer rapportert til Usenix ved årsskiftet: 167, herav 4 studenter. Ved forrige årsskifte: 184, herav 3 studenter.

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2018-12-09. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

1 endret kategori fra medlem under bedrift (som blir utmeldt) til personlig medlem (betalt for 2019).

Forslag til vedtak: Tallene og endringene tas til orientering.

2019-02 Økonomistatus (Jon Petter)

Kontoutdrag for desember samt årsopgaver fra DNB er lagt i bilagsarkivet. Utgifter er ført i regnskapet fram til nyttår. Øvrig regnskap og årsoppgjør for 2018 er såvidt påbegynt.

Spørsmål: Hva er status angående medlemskap i Teknologihuset?

Eventuelt

 • Dato for neste styremøte
  • Forslag: Mandag 4 februar kl 20:00 Mumble

styre/20190107-agenda (last edited 2019-02-13 17:39:29 by ThomasGramstad)