Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2018-12-11 17:28:34
Size: 603
Editor: solbu
Comment:
Revision 2 as of 2019-01-05 10:48:04
Size: 3749
Comment: Medlemsstatistikk
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 27: Line 27:

=== 2019-02 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter) ===
{{{
$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Sat Jan 5 11:26:05 CET 2019
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

   27 FIRMAMEDLEM
  124 54.6% Medlem under bedrift
   50 22.0% Personlig medlem
   45 19.8% Personlig medlem uten USENIX
    4 1.8% Studenter
    2 0.9% Studentmedlem uten USENIX
    2 0.9% Æresmedlem

   14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
   36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
   74 Medlem under bedrift (4->), 6 bedrifter, 56 ekstra medlemmer

Totalt 227 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittelig medlemstid: 8.4 år
}}}
{{{
$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2019
Sat Jan 5 11:28:11 CET 2019
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2019-12-31
Fordeling i medlemskategorier

   26 FIRMAMEDLEM
  122 61.6% Medlem under bedrift
   39 19.7% Personlig medlem
   29 14.6% Personlig medlem uten USENIX
    4 2.0% Studenter
    2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
    2 1.0% Æresmedlem

   12 Medlem under bedrift (1-2), 8 bedrifter
   36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
   74 Medlem under bedrift (4->), 6 bedrifter, 56 ekstra medlemmer

Totalt 198 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittelig medlemstid: 8.8 år



}}}

Antall medlemmer rapportert til Usenix ved årsskiftet: 167, herav 4 studenter.
Ved forrige årsskifte: 184, herav 3 studenter.

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2018-12-09. Detaljer finnes i [[https://www.nuug.no/styre/bilag/index.php?knapp=Vis&file=2019-01-05-endringer-i-medlemsliste.pdf|bilagsarkivet]] (tilgang med styrepassord).

{{{
1 endret kategori fra medlem under bedrift (som blir utmeldt) til personlig medlem (betalt for 2019).
}}}
'''Forslag til vedtak:''' Tallene og endringene tas til orientering. De nyinnmeldte tas opp som medlemmer når kontingent er betalt.


=== 2018-47 Økonomistatus (Jon Petter) ===

Regnskapet er ikke oppdatert siden sist. Kontoutdrag for november er lagt i bilagsarkivet.

Hovefakturering for 2019 ble sendt ut den 2018-10-22 med forfall 2018-11-05, pluss noen senere.

{{{
Rapport fra Sendregning

Måned Totalsum Utestående
2017/01 512,60 0
2017/02 898,75 0
2017/03 1 980,00 0
2017/04 -2 525,00 0
2017/05 200,00 200,00
2017/07 -3 408,75 0
2017/09 2 500,00 0
2017/10 284 890,00 3 805,00
2017/11 49 875,00 0
2017/12 -7 730,00 0
Sum 327 192,60 4 005,00

2018/01 307,50 0
2018/02 -1 467,50 0
2018/03 -5 000,00 0
2018/06 1 275,00 0
2018/08 785,00 341,25
2018/10 247 785,00 40 790,00
2018/11 50 915,00 5 000,00
2018/12 -1 365,00 0
Sum 293 235,00 46 131,25

}}}


Agenda for styremøte i NUUG 2019-01-07

Tid: Mandag 7 januar 2019 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Martin Langsjøen (leder)
  • Thomas Gramstad (nestleder)
  • Johnny A. Solbu
  • Jon Petter Bjerke
 • Varamedlemmer
  • Petter Reinholdtsen (vara 1)
  • Hans-Petter Fjeld (vara 2)
 • Sekretariatet
  • Thomas Gramstad
  • Jon Petter Bjerke

Forfall:

Nye saker

2019-01 Godkjenning av referat fra styremøtet 2018-12-10

2019-02 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Sat Jan 5 11:26:05 CET 2019
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  27    FIRMAMEDLEM
 124 54.6% Medlem under bedrift
  50 22.0% Personlig medlem
  45 19.8% Personlig medlem uten USENIX
  4 1.8% Studenter
  2 0.9% Studentmedlem uten USENIX
  2 0.9% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  74 Medlem under bedrift (4->), 6 bedrifter, 56 ekstra medlemmer

Totalt 227 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittelig medlemstid: 8.4 år

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2019
Sat Jan 5 11:28:11 CET 2019
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2019-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  26    FIRMAMEDLEM
 122 61.6% Medlem under bedrift
  39 19.7% Personlig medlem
  29 14.6% Personlig medlem uten USENIX
  4 2.0% Studenter
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  2 1.0% Æresmedlem

  12 Medlem under bedrift (1-2), 8 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  74 Medlem under bedrift (4->), 6 bedrifter, 56 ekstra medlemmer

Totalt 198 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittelig medlemstid: 8.8 år

Antall medlemmer rapportert til Usenix ved årsskiftet: 167, herav 4 studenter. Ved forrige årsskifte: 184, herav 3 studenter.

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2018-12-09. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

1 endret kategori fra medlem under bedrift (som blir utmeldt) til personlig medlem (betalt for 2019).

Forslag til vedtak: Tallene og endringene tas til orientering. De nyinnmeldte tas opp som medlemmer når kontingent er betalt.

2018-47 Økonomistatus (Jon Petter)

Regnskapet er ikke oppdatert siden sist. Kontoutdrag for november er lagt i bilagsarkivet.

Hovefakturering for 2019 ble sendt ut den 2018-10-22 med forfall 2018-11-05, pluss noen senere.

Rapport fra Sendregning

Måned    Totalsum  Utestående
2017/01   512,60     0
2017/02   898,75     0
2017/03  1 980,00     0
2017/04  -2 525,00     0
2017/05   200,00   200,00
2017/07  -3 408,75     0
2017/09  2 500,00     0
2017/10 284 890,00  3 805,00
2017/11  49 875,00     0
2017/12  -7 730,00     0
Sum   327 192,60  4 005,00

2018/01   307,50     0
2018/02  -1 467,50     0
2018/03  -5 000,00     0
2018/06  1 275,00     0
2018/08   785,00   341,25
2018/10 247 785,00 40 790,00
2018/11  50 915,00  5 000,00
2018/12  -1 365,00     0
Sum   293 235,00 46 131,25

Eventuelt

 • Dato for neste styremøte
  • Forslag: Mandag 4 februar kl 20:00 Mumble

styre/20190107-agenda (last edited 2019-02-13 17:39:29 by ThomasGramstad)