Agenda for styremøte i NUUG 2018-11-05

Tid: Mandag 5 november 2018 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2018-41 Godkjenning av referat fra styremøtet 2018-10-08

2018-42 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Sun Nov 4 15:52:16 CET 2018
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  29    FIRMAMEDLEM
 129 55.8% Medlem under bedrift
  49 21.2% Personlig medlem
  46 19.9% Personlig medlem uten USENIX
  4 1.7% Studenter
  1 0.4% Studentmedlem uten USENIX
  2 0.9% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  39 Medlem under bedrift (3), 13 bedrifter
  76 Medlem under bedrift (4->), 7 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 231 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 2 personmedlemmer.
51 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.

Gjennomsnittlig medlemstid: 8.5 år

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p
Sun Nov 4 15:53:28 CET 2018
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2018-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  28    FIRMAMEDLEM
 126 56.8% Medlem under bedrift
  47 21.2% Personlig medlem
  43 19.4% Personlig medlem uten USENIX
  3 1.4% Studenter
  1 0.5% Studentmedlem uten USENIX
  2 0.9% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  76 Medlem under bedrift (4->), 7 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 222 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 2 personmedlemmer.
51 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.

Gjennomsnittlig medlemstid: 8.6 år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2018-09-09. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Ingen innmeldinger 
11 utmeldt etter utsendelse av kontingentkrav (2 firmamedlemmer, 6 medlem under bedrift, 1 personlig medlem, 2 personlig medlem uten Usenix).
2 endret medlemskategori til medlem uten Usenix.
2 endret e-post. 4 endret postadresse.

Forslag til vedtak: Tallene og endringene tas til orientering.

2018-43 Økonomistatus (Jon Petter)

Regnskapet er ikke oppdatert siden sist (lite nytt). Kontoutdrag for oktober er lagt i bilagsarkivet.

Hovefakturering for 2019 ble sendt ut den 2018-10-22 med forfall 2018-11-05. Totalsum 247 785,00 (allerede fratrukket krediteringer som følge av utmeldinger og endringer i oktober). Ca. 60 000 gjenstår å fakturere. Innbetalinger i oktober: 18 465,00. Hittil i november: 90 370,00.

2018-44 Forslag om innkjøp av NUUG-stylus (touchpenner) (Thomas)

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2018-11-05-inn-styre-referat.pdf

styre/20181105-agenda (last edited 2018-12-10 22:43:17 by ThomasGramstad)