Agenda for styremøte i NUUG 2018-10-08

Tid: Mandag 8 oktober 2018 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2018-38 Godkjenning av referat fra styremøtet 2018-09-10

2018-39 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Sun Oct 7 14:57:11 CEST 2018
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  31    FIRMAMEDLEM
 136 56.7% Medlem under bedrift
  50 20.8% Personlig medlem
  46 19.2% Personlig medlem uten USENIX
  4 1.7% Studenter
  2 0.8% Studentmedlem uten USENIX
  2 0.8% Æresmedlem

  15 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  45 Medlem under bedrift (3), 15 bedrifter
  76 Medlem under bedrift (4->), 7 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 240 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 2 personmedlemmer.
50 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 8.5 år

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p
Sun Oct 7 14:58:45 CEST 2018
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2018-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  30    FIRMAMEDLEM
 133 57.6% Medlem under bedrift
  48 20.8% Personlig medlem
  43 18.6% Personlig medlem uten USENIX
  3 1.3% Studenter
  2 0.9% Studentmedlem uten USENIX
  2 0.9% Æresmedlem

  15 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  42 Medlem under bedrift (3), 14 bedrifter
  76 Medlem under bedrift (4->), 7 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 231 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 2 personmedlemmer.
50 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 8.6 år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2018-09-09. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

1 innmeldt (1 personlig medlem uten Usenix). 
1 utmeldt (1 personlig medlem uten Usenix).

Forslag til vedtak: Tallene tas til orientering. Den nyinnmeldte tas opp som medlemmer når kontingent er betalt.

2018-40 Økonomistatus (Jon Petter)

Regnskapet er ikke oppdatert siden sist (lite nytt). Kontoutdrag for september er lagt i bilagsarkivet.

Ny leder (Martin) er gitt tilgang til å godkjenne utbetalinger i nettbanken og overtar nå som fast godkjenner sammen med kasserer.

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2018-10-08-inn-styre-referat.pdf

styre/20181008-agenda (last edited 2018-11-05 21:47:38 by ThomasGramstad)