Agenda for styremøte i NUUG 2018-09-10

Tid: Mandag 10 september 2018 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2018-31 Godkjenning av referat fra styremøtet 2018-08-13

2018-32 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Sun Sep 9 22:13:21 CEST 2018
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  31    FIRMAMEDLEM
 136 56.7% Medlem under bedrift
  50 20.8% Personlig medlem
  46 19.2% Personlig medlem uten USENIX
  4 1.7% Studenter
  2 0.8% Studentmedlem uten USENIX
  2 0.8% Æresmedlem

  15 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  45 Medlem under bedrift (3), 15 bedrifter
  76 Medlem under bedrift (4->), 7 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 240 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 2 personmedlemmer.
50 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 8.4 år

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p
Sun Sep 9 22:14:45 CEST 2018
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2018-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  30    FIRMAMEDLEM
 133 57.3% Medlem under bedrift
  48 20.7% Personlig medlem
  44 19.0% Personlig medlem uten USENIX
  3 1.3% Studenter
  2 0.9% Studentmedlem uten USENIX
  2 0.9% Æresmedlem

  15 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  42 Medlem under bedrift (3), 14 bedrifter
  76 Medlem under bedrift (4->), 7 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 232 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 2 personmedlemmer.
50 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 8.5 år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2018-08-12. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

4 innmeldt (2 personlig medlem, 1 student, 1 medlem under bedrift). 
9 utmeldt (9 medlem under bedrift).
1 endret fra personlig medlem til personlig uten Usenix. 3 adresse-endringer.

Forslag til vedtak: Tallene tas til orientering. De nyinnmeldte tas opp som medlemmer når kontingent er betalt.

2018-33 Økonomistatus (Jon Petter)

Alle utgifter er ført til og med 2018-08-31. Utgående fakturaer og banktransaksjoner er ikke oppdatert. Alle kontoutdrag fra DNB ligger i bilagsarkivet.

2018-34 NUUG-deltakelse i Arendalsuka 2019 (Thomas)

2018-35 Signere FSF-kampanjen Public Money, som foreslått på aktive-lista

2018-36 Hvem skal ha admintilgang til styrelista?

2018-37 Status/komme i gang med den nye komiteen for NUUG-prisen

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2018-09-10-inn-styre-referat.pdf

styre/20180910-agenda (last edited 2018-10-08 21:33:16 by ThomasGramstad)