Agenda for styremøte i NUUG 2018-08-13

Tid: Mandag 13 august 2018 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2018-27 Konstituering og fordeling av verv

2018-28 Godkjenning av referat fra styremøtet 2018-05-28

2018-29 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Sun Aug 12 14:25:30 CEST 2018
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  31    FIRMAMEDLEM
 144 58.8% Medlem under bedrift
  49 20.0% Personlig medlem
  45 18.4% Personlig medlem uten USENIX
  3 1.2% Studenter
  2 0.8% Studentmedlem uten USENIX
  2 0.8% Æresmedlem

  11 Medlem under bedrift (1-2), 7 bedrifter
  48 Medlem under bedrift (3), 16 bedrifter
  85 Medlem under bedrift (4->), 8 bedrifter, 61 ekstra medlemmer

Totalt 245 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 2 personmedlemmer.
50 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 8.3 år


$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p
Sun Aug 12 14:24:19 CEST 2018
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2018-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  30    FIRMAMEDLEM
 141 59.2% Medlem under bedrift
  47 19.7% Personlig medlem
  43 18.1% Personlig medlem uten USENIX
  3 1.3% Studenter
  2 0.8% Studentmedlem uten USENIX
  2 0.8% Æresmedlem

  11 Medlem under bedrift (1-2), 7 bedrifter
  45 Medlem under bedrift (3), 15 bedrifter
  85 Medlem under bedrift (4->), 8 bedrifter, 61 ekstra medlemmer

Totalt 238 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 2 personmedlemmer.
50 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 8.4 år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2018-05-28. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

3 innmeldt (1 personlig medlem, 2 student uten Usenix).

Forslag til vedtak: Tallene tas til orientering. De nyinnmeldte tas opp som medlemmer når kontingent er betalt.

2018-30 Økonomistatus (Jon Petter)

Budsjett som vedtatt av årsmøtet

Vedlagt er endelig budsjett med endring som vedtatt på årsmøtet: budsjett-2018-2019-v3.ods Endringen gjelder reduksjon av kostnader til revisjon i 2019 (revisjon av 2018-regnskapet). Styret må diskutere veien videre:

Øvrig status

Regnskapet er dessverre ikke ajourført på en stund. Ingen store avvik fra tidligere år. Alle inngående fakturaer ligger i bilagsarkivet.

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2018-08-13-inn-styre-referat.pdf

styre/20180813-agenda (last edited 2018-09-19 20:15:31 by ThomasGramstad)