Agenda for styremøte i NUUG 2018-05-28

Tid: Mandag 28 mai 2018 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2018-20 Godkjenning av referat fra styremøtet 7 mai 2018

2018-21 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Mon May 28 17:41:29 CEST 2018

$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  31    FIRMAMEDLEM
 144 59.5% Medlem under bedrift
  48 19.8% Personlig medlem
  45 18.6% Personlig medlem uten USENIX
  3 1.2% Studenter
  2 0.8% Æresmedlem

  11 Medlem under bedrift (1-2), 7 bedrifter
  48 Medlem under bedrift (3), 16 bedrifter
  85 Medlem under bedrift (4->), 8 bedrifter, 61 ekstra medlemmer

Totalt 242 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 2 personmedlemmer.
50 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 8.2 år

$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2018-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  30    FIRMAMEDLEM
 141 59.7% Medlem under bedrift
  47 19.9% Personlig medlem
  43 18.2% Personlig medlem uten USENIX
  3 1.3% Studenter
  2 0.8% Æresmedlem

  11 Medlem under bedrift (1-2), 7 bedrifter
  45 Medlem under bedrift (3), 15 bedrifter
  85 Medlem under bedrift (4->), 8 bedrifter, 61 ekstra medlemmer

Totalt 236 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 2 personmedlemmer.
50 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 8.2 år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2018-05-05. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

1 innmeldt (1 personlig uten Usenix). Medlemmet var utmeldt etter styrevedtak, men har nå betalt for 2018.

Forslag til vedtak: Tallene tas til orientering. Nytt medlem tas opp som medlem.

2018-22 Økonomistatus (Jon Petter)

Regnskapet er ikke oppdatert siden sist, og budsjettet står som vedtatt i forrige styremøte.

2018-23 Siste formelle forberedelse av årsmøtepapirer (Hans-Petter)

2018-24 Status glassbjørner/isbjørner (gaver) (Thomas)

2018-25 Sommerfest på Bygdøy/Hukodden - dato og opplegg (Thomas)

2018-26 NUUG-prisen - forberede gjenoppvekking av prisutdeling (Thomas)

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2018-05-28-inn-styre-referat.pdf

styre/20180528-agenda (last edited 2018-09-07 18:49:41 by ThomasGramstad)