Agenda for styremøte i NUUG 2018-05-07

Tid: Mandag 7 mai 2018 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2018-16 Godkjenning av referat fra styremøtet 2018-04-09

2018-17 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Sat May 5 15:37:10 CEST 2018

Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  31    FIRMAMEDLEM
 144 59.8% Medlem under bedrift
  48 19.9% Personlig medlem
  44 18.3% Personlig medlem uten USENIX
  3 1.2% Studenter
  2 0.8% Æresmedlem

  11 Medlem under bedrift (1-2), 7 bedrifter
  48 Medlem under bedrift (3), 16 bedrifter
  85 Medlem under bedrift (4->), 8 bedrifter, 61 ekstra medlemmer

Totalt 241 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 2 personmedlemmer.
50 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 8.1 år


Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2018-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  30    FIRMAMEDLEM
 141 60.0% Medlem under bedrift
  47 20.0% Personlig medlem
  42 17.9% Personlig medlem uten USENIX
  3 1.3% Studenter
  2 0.9% Æresmedlem

  11 Medlem under bedrift (1-2), 7 bedrifter
  45 Medlem under bedrift (3), 15 bedrifter
  85 Medlem under bedrift (4->), 8 bedrifter, 61 ekstra medlemmer

Totalt 235 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 2 personmedlemmer.
50 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 8.2 år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2018-04-08. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

5 utmeldt (3 studenter, 2 personlig uten Usenix). Opprinnelig 6 utmeldt etter styrevedtak, 1 betalte senere og er gjeninnmeldt.

Forslag til vedtak: Tallene tas til orientering. Ingen nyinnmeldinger denne gangen.

2018-18 Økonomistatus (Jon Petter)

Regnskapet ble vedtatt på forrige styremøte og revisors beretning er mottatt.

Status fakturaer (i parentes tall fra forrige styremøte):

Utstedt i 2017
 11 ( 13)  Forfalt       kr  9 815  ( 15 225,00)
148 (146)  Betalt       kr 367 212  (361 802,60)
 14 ( 14)  Kreditert/slettet  kr 49 835  ( 49 835,00) (*)

Utstedt i 2018
 2     Betalt       kr   615
 3     Kreditert/slettet  kr  6 775 (*)

(*) gjelder hovedsakelig avskrevne tap fra tidligere år

Budsjett og kontingent for 2018-2019

Forslag til budsjett med inntatt endring vedtatt i forrige styremøte, og med innspill fra videogruppen: budsjett-2018-2019-v2.ods

2018-19 Dato for årsmøtet (Thomas)

Forslag: Onsdag 20 juni kl. 19:00 i Teknologihuset.

Eventuelt

E1: Årsmøteforberedelser, innspill fra/til Valgkomiteen etc.

E2: Sommerfest i juli, med grilling etc.

E3: Gjenoppvekke NUUG-prisen?

E4: Dato for neste styremøte (kombinert arbeidsmøte med årsmøtepapirer)

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2018-05-07-inn-styre-referat.pdf

styre/20180507-agenda (last edited 2018-05-29 13:38:23 by ThomasGramstad)