Agenda for styremøte i NUUG 2018-03-05

Tid: Mandag 2018-03-05 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2018-08 Godkjenning av referat fra styremøtet 2018-02-05

2018-09 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Sun Mar 4 12:41:05 CET 2018

Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  32    FIRMAMEDLEM
 147 59.0% Medlem under bedrift
  48 19.3% Personlig medlem
  46 18.5% Personlig medlem uten USENIX
  6 2.4% Studenter
  2 0.8% Æresmedlem

  11 Medlem under bedrift (1-2), 7 bedrifter
  51 Medlem under bedrift (3), 17 bedrifter
  85 Medlem under bedrift (4->), 8 bedrifter, 61 ekstra medlemmer

Totalt 249 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 2 personmedlemmer.
50 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 7.8 år


Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2018-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  28    FIRMAMEDLEM
 137 62.0% Medlem under bedrift
  44 19.9% Personlig medlem
  35 15.8% Personlig medlem uten USENIX
  3 1.4% Studenter
  2 0.9% Æresmedlem

  10 Medlem under bedrift (1-2), 6 bedrifter
  42 Medlem under bedrift (3), 14 bedrifter
  85 Medlem under bedrift (4->), 8 bedrifter, 61 ekstra medlemmer

Totalt 221 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 2 personmedlemmer.
50 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 8.2 år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2018-02-05. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

1 utmelding Personlig medlem uten Usenix
1 endret fra Personlig til Personlig medlem uten Usenix
1 endret adresse

Liste over medlemmer som ikke har betalt de to siste årene legges fram på neste styremøte, etter at en siste purring er gjennomført.

Forslag til vedtak: Tallene tas til orientering. Ingen nyinnmeldinger denne gangen.

2018-10 Økonomistatus (Jon Petter)

Regnskapet for 2017 er avsluttet og oversendt revisor. Det ble et driftsresultat på -61 068,25 (underskudd), et finansresultat på -8 464,39; ordinært resultat -69 532,64. Foreløpig, urevidert årsregnskap: arsregnskap_NUUG_2017.pdf

Regnskapet for 2018 er oppdatert til og med 2018-02-28. Vedlegg, saldojournal for januar og februar 2018, sammenlignet med fjoråret: saldojournal-2018-02.pdf

Dollarkjøp for 2019 ble gjennomført 2018-03-05. Kursen ble: 7,8565. Dette har betydning for budsjett og kontingentsatser for 2019.

Status fakturaer fra 2017:

22  Forfalt     kr 30 960,00
137  Betalt     kr 346 067,60
14  Kreditert    kr 49 835,00

2018-11 Flytting av cvs-repo til Git (Johnny)

Det har lenge vært snakket om at cvs-repoet på nerdhaven burde flyttes til git, men ingen har gjort noe med det.
Nå har Johnny opprettet git-repo på sitt hjemmeområde på nerdhaven, det bør flyttes til et mer egnet sted på nerdhaven og overta oppgavene til cvs.

Utfordringer som må løses:

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2018-03-05-inn-styre-referat.pdf

styre/20180305-agenda (last edited 2018-04-27 18:51:15 by ThomasGramstad)