Agenda for styremøte i NUUG 2018-02-05

Tid: Mandag 2018-02-05 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2018-04 Godkjenning av referat fra styremøtet 2018-01-08

2018-05 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Mon Feb 5 18:53:49 CET 2018

Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  32    FIRMAMEDLEM
 147 58.8% Medlem under bedrift
  49 19.6% Personlig medlem
  46 18.4% Personlig medlem uten USENIX
  6 2.4% Studenter
  2 0.8% Æresmedlem

  11 Medlem under bedrift (1-2), 7 bedrifter
  51 Medlem under bedrift (3), 17 bedrifter
  85 Medlem under bedrift (4->), 8 bedrifter, 61 ekstra medlemmer

Totalt 250 personer er medlem, 0 er også LISA SIG-medlem.
Mangler emailadresse for 2 personmedlemmer.
50 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 7.7 år


Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2018-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  28    FIRMAMEDLEM
 137 63.4% Medlem under bedrift
  43 19.9% Personlig medlem
  31 14.4% Personlig medlem uten USENIX
  3 1.4% Studenter
  2 0.9% Æresmedlem

  10 Medlem under bedrift (1-2), 6 bedrifter
  42 Medlem under bedrift (3), 14 bedrifter
  85 Medlem under bedrift (4->), 8 bedrifter, 61 ekstra medlemmer

Totalt 216 personer er medlem, 0 er også LISA SIG-medlem.
Mangler emailadresse for 2 personmedlemmer.
50 personer (18 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 8.2 år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2018-01-07. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

1 nytt personlig medlem uten Usenix
1 endret epostadresse
4 endret postadresse

Forslag til vedtak: Tallene tas til orientering. Den nyinnmeldte tas opp som medlem når kontingent er betalt.

2018-06 Økonomistatus (Jon Petter)

Regnskapet er oppdatert med alle utgående fakturaer. Andre inntekter, utgifter og banktransaksjoner er ført til 2017-09-30. Banktransaksjoner for oktober er nesten ferdig ført (årets mest aktive måned pga. kontingentene).

Det foreslås å kjøpe dollar (overføre internt til dollarkonto) for å dekke Usenix i 2019. Foreslått beløp: 25 000 USD.

Status fakturaer og betalinger i 2017 og 2018 (vesentlig fakturering for 2018):
Sendte regninger - ikke betalt
1 ikke forfalt
27 Forfalt (ned fra 30 sist)
Forfalt kr 34 920,00 (ned fra 37 105,00 sist)
Pengene har kommet inn: 132 betalt 342 107,60 (opp fra 129 Betalt kr 339 922,60 sist)
Kredit/tapte regninger: 14 Makulert/Slettet (kreditnota) kr 49 835,00 (som sist)

2018-07 Flytting av cvs-repo til Git (Johnny)

Det har lenge vært snakket om at cvs-repoet på nerdhaven burde flyttes til git, men ingen har gjort noe med det. Nå har Johnny opprettet git-repo på sitt hjemmeområde på nerdhaven, det bør flyttes til et mer egnet sted på nerdhaven og overta oppgavene til cvs.

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2018-02-05-inn-styre-referat.pdf

styre/20180205-agenda (last edited 2018-03-09 23:11:21 by ThomasGramstad)