Agenda for styremøte i NUUG 2018-01-08

Tid: Mandag 2018-01-08 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2018-01 Godkjenning av referat fra styremøtet 2017-12-04

2018-02 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Sun Jan 7 17:31:41 CET 2018

Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  32    FIRMAMEDLEM
 147 59.0% Medlem under bedrift
  49 19.7% Personlig medlem
  45 18.1% Personlig medlem uten USENIX
  6 2.4% Studenter
  2 0.8% Æresmedlem

  11 Medlem under bedrift (1-2), 7 bedrifter
  51 Medlem under bedrift (3), 17 bedrifter
  85 Medlem under bedrift (4->), 8 bedrifter, 61 ekstra medlemmer

Totalt 249 personer er medlem, 0 er også LISA SIG-medlem.
Mangler emailadresse for 2 personmedlemmer.
50 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 7.7 år


Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2018-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  28    FIRMAMEDLEM
 137 64.0% Medlem under bedrift
  42 19.6% Personlig medlem
  30 14.0% Personlig medlem uten USENIX
  3 1.4% Studenter
  2 0.9% Æresmedlem

  10 Medlem under bedrift (1-2), 6 bedrifter
  42 Medlem under bedrift (3), 14 bedrifter
  85 Medlem under bedrift (4->), 8 bedrifter, 61 ekstra medlemmer

Totalt 214 personer er medlem, 0 er også LISA SIG-medlem.
Mangler emailadresse for 2 personmedlemmer.
50 personer (18 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 8.1 år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2017-12-03. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

1 nytt firmamedlem (organisasjonsendring)
3 utmeldte (2 personlig medlem, 1 bedrift (se ovenfor)
3 endret epostadresse
3 endret postadresse

Forslag til vedtak: Tallene tas til orientering. Den nyinnmeldte bedriften tas opp som medlem (samme personmedlemmer som før). Kontingenten er betalt.

2018-03 Økonomistatus (Jon Petter)

Regnskapet er oppdatert med alle utgående fakturaer. Andre inntekter, utgifter og banktransaksjoner er ført til 2017-09-30.

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2018-01-08-inn-styre-referat.pdf

styre/20180108-agenda (last edited 2018-01-30 22:45:31 by ThomasGramstad)