Agenda for styremøte i NUUG 2017-12-04

Tid: Mandag 2017-12-04 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2017-45 Godkjenning av referat fra styremøtet 2017-10-30

2017-46 Status for rekruttering av medlemmer og oppfølging av likesinnede foreninger (Martin)

2017-47 Opplegg for betaling av personmedlemskap via Vipps? (Thomas/Jon Petter)

Sendregning har støtte for Vipps faktura. Håndteringen er halvautomatisk, men krever endring i noen programmer og rutiner hos oss. Sendregning skriver: "Obs! For å avgjøre hvilke av dine kunder som kan motta regninger via Vipps vil vi sende navn, adresse, mobilnummer og e-post for alle dine kunder til DNB." Det betyr at vi må sikre at vi har aktuelt mobilnummer på flest mulig av medlemmene.

2017-48 Akseptere medlemskap uten bosted/postadresse? (Thomas)

Akseptere medlemmer (uten USENIX) som ikke vil oppgi bosted/postadresse? Prinsipielle og praktiske sider, vedtak.

2017-49 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter/Johnny)

Sun Dec 3 14:01:00 CET 2017

Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  32    FIRMAMEDLEM
 147 58.6% Medlem under bedrift
  51 20.3% Personlig medlem
  45 17.9% Personlig medlem uten USENIX
  6 2.4% Studenter
  2 0.8% Æresmedlem

  11 Medlem under bedrift (1-2), 7 bedrifter
  51 Medlem under bedrift (3), 17 bedrifter
  85 Medlem under bedrift (4->), 8 bedrifter, 61 ekstra medlemmer

Totalt 251 personer er medlem, 0 er også LISA SIG-medlem.
Mangler emailadresse for 2 personmedlemmer.
50 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 7.6 år


Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2017-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  32    FIRMAMEDLEM
 147 62.0% Medlem under bedrift
  50 21.1% Personlig medlem
  35 14.8% Personlig medlem uten USENIX
  3 1.3% Studenter
  2 0.8% Æresmedlem

  11 Medlem under bedrift (1-2), 7 bedrifter
  51 Medlem under bedrift (3), 17 bedrifter
  85 Medlem under bedrift (4->), 8 bedrifter, 61 ekstra medlemmer

Totalt 237 personer er medlem, 0 er også LISA SIG-medlem.
Mangler emailadresse for 2 personmedlemmer.
50 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 7.9 år


Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2018-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  26    FIRMAMEDLEM
 132 68.4% Medlem under bedrift
  33 17.1% Personlig medlem
  24 12.4% Personlig medlem uten USENIX
  2 1.0% Studenter
  2 1.0% Æresmedlem

  8 Medlem under bedrift (1-2), 5 bedrifter
  39 Medlem under bedrift (3), 13 bedrifter
  85 Medlem under bedrift (4->), 8 bedrifter, 61 ekstra medlemmer

Totalt 193 personer er medlem, 0 er også LISA SIG-medlem.
Mangler emailadresse for 2 personmedlemmer.
50 personer (14 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 7.7 år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2017-10-29. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

12 nye medlemmer (10 medlem under bedrift, 2 personlig medlem)
10 utmeldte (2 bedrifter, 7 medlem under bedrift, 1 personlig medlem)
 1 medlem endret status
 4 endret epostadresse
 5 endret postadresse

Forslag til vedtak: Tallene tas til orientering. De nyinnmeldte tas opp som medlemmer når kontingenten er betalt.

2017-50 Økonomistatus (Jon Petter/Johnny)

Regnskapet er ikke oppdatert etter forrige styremøte. Inntekter, utgifter og banktransaksjoner er ført til 2017-09-30. Fakturering for 2018 er gjennomført i oktober, men ikke bokført ennå.

Eventuelt

Oppdatering: Status for legitimering i DNB (Johnny)

Vi fikk brev fra DNB hvor de purrer på legitimasjon. I brevet er det oppgitt en legitimeringsmåte som det ikke var opplyst om fra før.
Johnny orienterer om ny status.

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2017-12-04-inn-styre-referat.pdf

styre/20171204-agenda (last edited 2018-01-10 16:20:18 by ThomasGramstad)