Agenda for styremøte i NUUG 2017-10-30

Tid: Mandag 2017-10-30 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Nye saker

2017-41 Godkjenning av referat fra styremøtet 2017-09-18

2017-42 Nestleder

Styremedlem og nestleder Alexander Alemayhu har trukket seg, dermed er vi uten nestleder.

2017-43 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Sun Oct 29 18:04:14 CET 2017
Fordeling i medlemskategorier (i parentes antall som har betalt for 2017):

  34 (34)        FIRMAMEDLEM
 145 (145) 58.7% (62.0%) Medlem under bedrift
  50 (49) 20.2% (20.9%) Personlig medlem
  44 (35) 17.8% (15.0%) Personlig medlem uten USENIX
  6  (3) 2.4% (1.3%) Studenter
  2  (2) 0.8% (0.9%) Æresmedlem

  13 Medlem under bedrift (1-2), 8 bedrifter
  51 Medlem under bedrift (3), 17 bedrifter
  81 Medlem under bedrift (4->), 9 bedrifter, 54 ekstra medlemmer

Totalt 247 (234) personer er medlem.
Mangler emailadresse for 2 personmedlemmer.
50 personer (21 (20) medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittelig medlemstid: 7.6 (7.9) år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2017-09-16. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

 4 nye medlemmer (3 medlem under bedrift, 1 personlig medlem)
 5 utmeldte (5 medlem under bedrift)
 6 medlem endret status
 3 endret epostadresse
11 endret postadresse

Forslag til vedtak: Tallene tas til orientering. De nyinnmeldte tas opp som medlemmer når kontingenten er betalt.

2017-44 Økonomistatus (Jon Petter)

Inntekter, utgifter og banktransaksjoner er ført til 2017-09-30. Se saldoliste-2017-10-29.pdf. Fakturering for 2018 er gjennomført i oktober, men ikke bokført ennå.

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2017-10-30-inn-styre-referat.pdf

styre/20171030-agenda (last edited 2017-12-01 15:44:26 by ThomasGramstad)