Differences between revisions 3 and 20 (spanning 17 versions)
Revision 3 as of 2017-09-16 17:13:23
Size: 2005
Comment: Sak 2017-36 oppdatert
Revision 20 as of 2017-10-31 01:53:08
Size: 2399
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 23: Line 23:
=== 2017-34 Godkjenning av referat fra styremøtet 2017-08-21 ===
=== 2017-35 Etter ekstraordinært årsmøte: Vedtekter, nestleder og legitimering DNB (Hans-Petter) ===
Styremedlem Alexander Alemayhu ble valgt som nestleder med signaturrett: https://wiki.nuug.no/aktiviteter/201709ekstraordinaert-aarsmoete-referat
Line 24: Line 27:
=== 2017-34 Etter ekstraordinært årsmøte: Vedtekter, nestleder og legitimering DNB (Hans-Petter) ===
Styremedlem Alexander Alemayhu ble valgt som nestleder.
{{{
Videre fylles inn av Hans-Petter
}}}

=== 2017-35
Saken om DNS-beslag. Ny utvikling og veien videre. ===


=== 2017-36 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter) ===
=== 2017-36 Saken om DNS-beslag: Ny utvikling og veien videre ===
=== 2017-37 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter) ===
Line 55: Line 49:

Gjennomsnittlig medlemstid: 7.4 (7.7%) år
Line 63: Line 54:
=== 2017-37 Økonomistatus (Jon Petter) ===
{{{
Skal oppdateres
}}}
Utgifter er ført til 2017-07-12. Banktransaksjoner er ført til og med 2017-06-30. Saldoliste legges fram på neste styremøte.
=== 2017-38 Økonomistatus (Jon Petter) ===
Utgifter er ført til 2017-09-02. Banktransaksjoner er ført til og med 2017-06-30. Se [[attachment:saldoliste-2017-09-17.pdf]]
Line 69: Line 57:
=== 2017-39 Status for rekruttering (Alexander) ===
=== 2017-40 Status for kontakt med likesinnede foreninger (Martin) ===
Line 70: Line 60:
 * Dato for neste styremøte -  * Esken med det rare i
 * Dato for neste styremøte - forslag: mandag 30 oktober

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2017-09-18-inn-styre-referat.pdf

Agenda for styremøte i NUUG 2017-09-18

Tid: Mandag 2017-09-18 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Johnny A. Solbu
  • Hans-Petter Fjeld
  • Jon Petter Bjerke
  • Alexander Alemayhu
  • Martin Langsjøen
 • Varamedlemmer
  • Petter Reinholdtsen
  • Thomas Gramstad
 • Sekretariatet
  • Thomas Gramstad
  • Jon Petter Bjerke

Nye saker

2017-34 Godkjenning av referat fra styremøtet 2017-08-21

2017-35 Etter ekstraordinært årsmøte: Vedtekter, nestleder og legitimering DNB (Hans-Petter)

Styremedlem Alexander Alemayhu ble valgt som nestleder med signaturrett: https://wiki.nuug.no/aktiviteter/201709ekstraordinaert-aarsmoete-referat

2017-36 Saken om DNS-beslag: Ny utvikling og veien videre

2017-37 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Sat Sep 16 19:07:53 CEST 2017
Fordeling i medlemskategorier (i parentes antall som har betalt for 2017):

  34 (34)    FIRMAMEDLEM
 147 (147) 59.3% (62.8%) Medlem under bedrift
  47 (47) 19.0% (20.1%) Personlig medlem
  41 (31) 16.5% (13.2%) Personlig medlem uten USENIX
  9  (6) 3.6%  (2.6%) Studenter
  2  (1) 0.8%  (0.4%) Studentmedlem uten USENIX
  2  (2) 0.8%  (0.9%) Æresmedlem

  11 Medlem under bedrift (1-2), 7 bedrifter
  57 Medlem under bedrift (3), 19 bedrifter
  79 Medlem under bedrift (4->), 8 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 248 (234) personer er medlem.
Mangler emailadresse for 2 personmedlemmer.
50 personer (21 (20) medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 7.5 (7.8%) år

Det er ingen endringer i medlemslisten å rapportere siden forrige oversikt datert Sun Aug 20 11:51:31 CEST 2017.

Forslag til vedtak: Intet vedtak nødvendig.

2017-38 Økonomistatus (Jon Petter)

Utgifter er ført til 2017-09-02. Banktransaksjoner er ført til og med 2017-06-30. Se saldoliste-2017-09-17.pdf

2017-39 Status for rekruttering (Alexander)

2017-40 Status for kontakt med likesinnede foreninger (Martin)

Eventuelt

 • Esken med det rare i
 • Dato for neste styremøte - forslag: mandag 30 oktober

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2017-09-18-inn-styre-referat.pdf

styre/20170918-agenda (last edited 2017-10-31 01:53:08 by ThomasGramstad)