Differences between revisions 1 and 3 (spanning 2 versions)
Revision 1 as of 2017-09-16 16:34:18
Size: 2332
Comment: Opprettet side
Revision 3 as of 2017-09-16 17:13:23
Size: 2005
Comment: Sak 2017-36 oppdatert
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 30: Line 30:
=== 2017-35 Saken om DNS-beslag. Ny utvikling og veien videre. ===
Line 31: Line 32:
=== 2017-35 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter) ===
=== 2017-36 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter) ===
Line 34: Line 36:
Skal oppdateres
}}}

{{{
Sun Aug 20 11:51:31 CEST 2017
Sat Sep 16 19:07:53 CEST 2017
Line 41: Line 39:
   34 (34)          FIRMAMEDLEM    34  (34) FIRMAMEDLEM
Line 56: Line 54:
Gjennomsnittlig medlemstid: 7.5 (7.8%) år
Line 59: Line 59:
Rapport om endringer i medlemslisten siden 2017-06-06. Detaljer finnes i [[https://www.nuug.no/styre/bilag/index.php?knapp=Vis&file=2017-08-20-endringer-i-medlemsliste.pdf|bilagsarkivet]] (tilgang med styrepassord). Det er ingen endringer i medlemslisten å rapportere siden forrige oversikt datert Sun Aug 20 11:51:31 CEST 2017.
Line 61: Line 61:
Forslag til vedtak: Intet vedtak nødvendig.

=== 2017-37 Økonomistatus (Jon Petter) ===
Line 62: Line 65:
 3 nye medlemmer (1 bedrift, 1 medlem under bedrift, 1 personlig medlem)
 2 utmeldte (1 medlem under bedrift, 1 personlig medlem)
 1 medlem endret status fra student til personlig medlem uten Usenix
 2 endret epostadresse
 2 endret postadresse
Skal oppdateres
Line 68: Line 67:
Forslag til vedtak: Tallene tas til orientering. De nyinnmeldte tas opp som medlemmer når kontingenten er betalt.

=== 2017-36 Økonomistatus (Jon Petter) ===

Agenda for styremøte i NUUG 2017-09-18

Tid: Mandag 2017-09-18 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Johnny A. Solbu
  • Hans-Petter Fjeld
  • Jon Petter Bjerke
  • Alexander Alemayhu
  • Martin Langsjøen
 • Varamedlemmer
  • Petter Reinholdtsen
  • Thomas Gramstad
 • Sekretariatet
  • Thomas Gramstad
  • Jon Petter Bjerke

Nye saker

2017-34 Etter ekstraordinært årsmøte: Vedtekter, nestleder og legitimering DNB (Hans-Petter)

Styremedlem Alexander Alemayhu ble valgt som nestleder.

Videre fylles inn av Hans-Petter

2017-35 Saken om DNS-beslag. Ny utvikling og veien videre.

2017-36 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Sat Sep 16 19:07:53 CEST 2017
Fordeling i medlemskategorier (i parentes antall som har betalt for 2017):

  34 (34)    FIRMAMEDLEM
 147 (147) 59.3% (62.8%) Medlem under bedrift
  47 (47) 19.0% (20.1%) Personlig medlem
  41 (31) 16.5% (13.2%) Personlig medlem uten USENIX
  9  (6) 3.6%  (2.6%) Studenter
  2  (1) 0.8%  (0.4%) Studentmedlem uten USENIX
  2  (2) 0.8%  (0.9%) Æresmedlem

  11 Medlem under bedrift (1-2), 7 bedrifter
  57 Medlem under bedrift (3), 19 bedrifter
  79 Medlem under bedrift (4->), 8 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 248 (234) personer er medlem.
Mangler emailadresse for 2 personmedlemmer.
50 personer (21 (20) medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 7.5 (7.8%) år

Gjennomsnittlig medlemstid: 7.4 (7.7%) år

Det er ingen endringer i medlemslisten å rapportere siden forrige oversikt datert Sun Aug 20 11:51:31 CEST 2017.

Forslag til vedtak: Intet vedtak nødvendig.

2017-37 Økonomistatus (Jon Petter)

Skal oppdateres

Utgifter er ført til 2017-07-12. Banktransaksjoner er ført til og med 2017-06-30. Saldoliste legges fram på neste styremøte.

Eventuelt

 • Dato for neste styremøte -

styre/20170918-agenda (last edited 2017-10-31 01:53:08 by ThomasGramstad)